Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Цивільно-правові аспекти забезпечення майнових інтересів заставодержателя

Цивільно-правові аспекти забезпечення майнових інтересів заставодержателя

Назва:
Цивільно-правові аспекти забезпечення майнових інтересів заставодержателя
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,63 KB
Завантажень:
34
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Дякович Мирослава Михайлівна
УДК 347.276
Цивільно-правові аспекти забезпечення майнових інтересів заставодержателя
Спеціальність: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі цивільного права та процесу Львівського національного університету імені Івана Франка.
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор
Коссак Володимир Михайлович,
Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри цивільного права та процесу
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
Підопригора Оксана Опанасівна,
Міжнародний Соломоновий університет (м. Київ),
завідувач кафедри правових дисциплін
кандидат юридичних наук, доцент
Семерак Олександр Созонович,
Ужгородський національний університет (м. Ужгород),
завідувач кафедри кримінального права
Провідна установа: Одеська національна юридична академія, (м. Одеса)
Захист відбудеться 08 жовтня 2003 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.001.06 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033. м.Київ, вул.Володимирська, 60.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м.Київ, вул.Володимирська, 58.
Автореферат розісланий "8" вересня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Боднар Т.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дисертаційного дослідження. Сучасний етап розвитку України, як незалежної держави, характеризується інтенсифікацією господарського обороту. Однією з основних форм участі в цивільному обороті фізичних, юридичних осіб є договір. Водночас виникає потреба в забезпеченні майнових прав кредитора в договірних зобов’язаннях від можливих порушень з боку боржника. Звідси, важливого значення набувають цивільно-правові засоби забезпечення зобов’язань, які виникають на основі договорів.
В зв’язку з цим особливої актуальності набуває проблема дослідження цивільно-правових проблем забезпечення інтересів кредиторів (заставодержателів) у разі невиконання чи неналежного виконання боржником (заставодавцем) своїх зобов’язань. Застава, як спосіб забезпечення, набула широкого поширення в умовах ринкової економіки у відносинах як з участю фізичних, так і юридичних осіб.
Участь громадян і організацій в цивільному обороті зумовлює потребу в належному захисті їх прав та інтересів. Цивільний кодекс України, Закон України „Про заставу”, підзаконні нормативні акти, в сфері регулювання заставних правовідносин, є правовою базою забезпечення майнових прав та інтересів учасників цивільних правовідносин. Водночас практика застосування законодавства, наявність певних суперечностей в його положеннях визначає потребу у вирішенні проблемних питань стосовно застави і удосконалення відповідної нормативно-правової бази.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри цивільного права і процесу; комплексної теми „Проблеми гармонізації цивільного законодавства в умовах інтеграції України в європейське співтовариство”.
Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження є дослідження теоретичних і практичних проблем задоволення майнових претензій кредиторів із заставленого майна. В результаті проведеного аналізу ставилися завдання:
- з’ясувати правову природу заставного правовідношення;
- визначити правовий статус учасників заставних правовідносин;
- виходячи із специфіки правового режиму окремих видів предмету застави, висвітлити особливості задоволення претензій заставодержателя;
- визначити обсяг майнових претензій кредитора (заставодержателя), які можна звернути на заставлене майно;
- проаналізувати процедуру звернення стягнення на заставлене майно;
- обгрунтувати висновки і пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства про заставу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Цивільно-правові аспекти забезпечення майнових інтересів заставодержателя

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок