Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗ І СТЕРЕОХІМІЯ _КОМПЛЕКСІВ Cu(I) З АЛІЛЬНИМИ ПОХІДНИМИ АЗОМЕТИНІВ ТА ТІОСЕМІКАРБАЗИДУ

СИНТЕЗ І СТЕРЕОХІМІЯ _КОМПЛЕКСІВ Cu(I) З АЛІЛЬНИМИ ПОХІДНИМИ АЗОМЕТИНІВ ТА ТІОСЕМІКАРБАЗИДУ

Назва:
СИНТЕЗ І СТЕРЕОХІМІЯ _КОМПЛЕКСІВ Cu(I) З АЛІЛЬНИМИ ПОХІДНИМИ АЗОМЕТИНІВ ТА ТІОСЕМІКАРБАЗИДУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,46 KB
Завантажень:
470
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Львівський національний університет імені Івана Франка
Філінчук Ярослав Євстафійович
УДК 548.736:546.561
СИНТЕЗ І СТЕРЕОХІМІЯ _КОМПЛЕКСІВ Cu(I) З АЛІЛЬНИМИ
ПОХІДНИМИ АЗОМЕТИНІВ ТА ТІОСЕМІКАРБАЗИДУ
02.00.01 – неорганічна хімія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Львів – 2002


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.
Науковий керівник доктор хімічних наук, професор
Миськів Мар’ян Григорович,
Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри неорганічної хімії
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук
Гельмбольдт Володимир Олегович,
Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини, м. Одеса, завідувач відділом
доктор хімічних наук
Домасевич Костянтин Валентинович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, провідний науковий співробітник
кафедри неорганічної хімії
Провідна установа Український державний хіміко-технологічний університет Міністерства освіти і науки України, м. Дніпропетровськ
Захист відбудеться “24“ жовтня 2002 р. о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.35.051.10 з хімічних наук у Львівському національному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України за адресою: м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6, хімічний факультет, ауд. №2.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, вул. Драгоманова, 5).
Автореферат розісланий “10“ вересня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Яремко З.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Різноманіття координаційних сполук завдячує широ-кому спектру органічних речовин, що викорис-товуються в якості лігандів. Особ-ливої уваги заслу-говує цілеспрямований синтез комплексів з заданими координа-ційними властивос-тями. Його проведення залежить від наявності специфічних для конкретного метало-центру лігандів, розрахованих на досягнення певних особливостей будови комплексу. Серед структуроформуючих чинників, що можуть бути використані при розробці таких лігандів, є: напрямленість функціональних груп щодо потенційної взаємодії з центральним атомом; жорсткість окремих структурних фрагментів ліганду; наявність хелатних груп, за допо-могою яких можна досягнути заданої геометрії координацій-ного оточення; здатність функціональних груп до утворення міцних водневих зв’язків. Ці властивості є характерні для азометинових лігандів та похідних тіосемікар-базиду, традиційних комплексонів в хімії d- та p _елементів.
Використання одночасно структуроформуючих лігандів та _взаємодії Cu-(C=C) є визначальними елементами в цілому ряді прикладних процесів: фіксації атома Металу в нехарактерному координа-цій-ному оточенні з подальшим вико-ристанням активованого центрального атома для зворотнього зв’язування молекул O2 та CO; синтезі високо-стійких люмінесцентних -комплексів; енантіо-селективному перетворенні олефінів з попереднім зв’язуванням з хіральним азомети-новим комплексом Cu(I), а також у фотохімічній ізомеризації з метою регенерації сонячної енергії. Проте вивчено лише декілька структур таких сполук, а систематичні дослідження _комплексів купруму(І) з азометиновими лігандами та похідними тіосемікар-базиду раніше не проводились.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана на кафедрі неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка у відповідності з науково-тематичними програмами Міністерства освіти і науки України за науковим напрямком 70 “Наукові основи хімічної технології створення нових неорганіч-них речовин і матеріалів, комплексної хіміко-технологічної переробки сировини України” по темі “Структурна динаміка _взаємодії солей міді(І) з алільними похідними азометинів і гетероциклів та похідних ацетилену”, номер державної реєстрації 0197U018122.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: СИНТЕЗ І СТЕРЕОХІМІЯ _КОМПЛЕКСІВ Cu(I) З АЛІЛЬНИМИ ПОХІДНИМИ АЗОМЕТИНІВ ТА ТІОСЕМІКАРБАЗИДУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок