Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Формування культури міжособистісних взаємин старших підлітків у позаурочній діяльності

Формування культури міжособистісних взаємин старших підлітків у позаурочній діяльності

Назва:
Формування культури міжособистісних взаємин старших підлітків у позаурочній діяльності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,39 KB
Завантажень:
492
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова
Мирончук Наталія Миколаївна
УДК 37.06: 371.4
Формування культури міжособистісних взаємин старших підлітків у позаурочній діяльності
13.00.07 – теорія та методика виховання
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Житомирському державному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
Левківський Михайло Васильович,
Житомирський державний університет імені
Івана Франка, завідувач кафедри педагогіки.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Руденко Юрій Дмитрович,
Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова, професор кафедри
теорії та історії педагогіки;
кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник
Журба Катерина Олександрівна,
Інститут проблем виховання АПН України,
старший науковий співробітник лабораторії
морального та етичного виховання.
Захист відбудеться „20” грудня 2007 року о 14.30 годині на
засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.09 у Національному
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за адресою:
01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (01601, м. Київ,
вул. Пирогова, 9).
Автореферат розісланий „15” листопада 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Ж. В. Петрочко
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Процеси демократизації й гуманізації в українському суспільстві, інтеграція у Європейське і світове співтовариство потребують зміни пріоритетів виховання сучасного школяра. Зростання кількості різноманітних соціальних контактів, у які вступає особистість, вимагає сформованості у неї моральних знань, умінь і навичок культури взаємин, розвитку відповідних ділових і особистісних якостей.
У „Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті”, „Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти”, „Державній національній програмі „Освіта”, Конвенції ООН „Про права дитини” підкреслюється необхідність створення умов для розвитку і самореалізації кожної людини, виховання у дітей та молоді здатності протидіяти проявам бездуховності, формування умінь міжособистісного спілкування та високої культури взаємин.
Актуальність представленого дослідження зумовлена необхідністю розробки й упровадження у виховний процес загальноосвітньої школи змістовних і адекватних викликам часу інноваційних технологій формування культури міжособистісних взаємин у старших підлітків, а також існуючими суперечностями: між потребою суспільства у високорозвинених, комунікабельних, творчих, із високим рівнем культури, особистостях, здатних реалізувати себе у будь-якій сфері ділових взаємин, і недостатнім рівнем розробки теоретичних аспектів культури взаємин; між вимогами сучасного суспільства щодо вияву особистістю культури взаємин у діловій і особистій сфері й відсутністю у старших підлітків знань і умінь міжособистісної взаємодії; між потребою школярів цієї вікової категорії у позитивних, змістовних взаєминах із однолітками і труднощами у виборі ними адекватної поведінки.
У вирішенні цих суперечностей істотну роль відіграє позаурочна діяльність, орієнтована на розширення і поглиблення знань, умінь і навичок школярів, розвиток їхньої самостійності, індивідуальних здібностей, задоволення інтересів та налагодження позитивних взаємин з однолітками. Однак вивчення виховного процесу загальноосвітньої школи вказує на традиційність змісту й організації позаурочної діяльності старших підлітків: відсутність або епізодичність форм роботи, які спонукають школярів до активно-творчої діяльності, сприяють задоволенню їхньої потреби в спілкуванні, у взаємодії; орієнтація діяльності вихованців на результат, а не на зміст взаємин, на зовнішній аспект, а не на активізацію внутрішніх сил особистості; репродуктивний характер діяльності, позбавлений пізнавальної й особистісно розвивальної основи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Формування культури міжособистісних взаємин старших підлітків у позаурочній діяльності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок