Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОТИГОРЕНКО Віктор Олексійович ЕТНІЧНІ ПРОТИРІЧЧЯ І КОНФЛІКТИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: політологічний концепт

КОТИГОРЕНКО Віктор Олексійович ЕТНІЧНІ ПРОТИРІЧЧЯ І КОНФЛІКТИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: політологічний концепт

Назва:
КОТИГОРЕНКО Віктор Олексійович ЕТНІЧНІ ПРОТИРІЧЧЯ І КОНФЛІКТИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: політологічний концепт
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
40,30 KB
Завантажень:
80
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.3


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М. КОРЕЦЬКОГО
УДК 323.1(477)
КОТИГОРЕНКО Віктор Олексійович
ЕТНІЧНІ ПРОТИРІЧЧЯ І КОНФЛІКТИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ:
політологічний концепт
Спеціальність 23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового
ступеня доктора політичних наук
Київ – 2005


Дисертацією є монографія
Виконано в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, відділ національних меншин
Науковий консультант:
доктор історичних наук, професор, академік НАН України
Курас І.Ф., директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України
Офіційні опоненти:
д. політ. наук, зав. кафедрою гуманітарних дисциплін Університету економіки та права “КРОК” Картунов О. В.
д. політ. наук, професор, професор кафедри політології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Обушний М. І.
д. політ. наук, професор, заступник завідуючого відділом апарату Верховної Ради України Шуба О. В.
Провідна установа – Київський національний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України, кафедра політичних наук
Захист відбудеться “18” лютого 2005 р. о 1500 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.236.01 в Інституті держави і права НАН України ім. В.М. Корецького за адресою: 01001, м. Київ – 1, вул. Трьохсвятительська, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
Автореферат розіслано “15” січня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат політичних наук М.Д. Ходаківський
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації-монографії відповідає меті та завданням дослідження. Її складовими є вступ, чотири розділи з шістнадцятьма підрозділами, додатки з десяти таблиць на одинадцяти сторінках, список використаних джерел та літератури з 977 найменувань. Повний обсяг дисертації становить 722 сторінки (37, 1 умов. – вид. арк.).
У Вступі обґрунтовано наукову і практичну актуальність теми, проаналізовано стан її розроблення, сформульовано мету та завдання дослідження, визначено його об’єкт і предмет, наукову новизну, теоретичне та прикладне значення одержаних результатів, наведено інформацію про їх апробацію та зв’язок роботи з науковими темами Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України.
Актуальність теми. Практичний вимір, теоретична і праксеологічна значущість наукового дослідження етнічних протиріч і конфліктів у сучасній Україні зумовлені наявністю в її суспільному просторі потенційно конфліктогенних проблем – етнодемографічних, етносоціальних, етнополітичних, етнокультурних, мовних, конфесійних. У відповідних площинах ще довго даватимуться взнаки колізії, успадковані від радянської етнополітичної практики. Формуються й актуалізуються новітні етнічні протиріччя та чинники вітчизняної суспільної динаміки, в тому числі ті, що пов’язані з особливостями інтеграції України в сучасну цивілізаційну багатоманітність, яка глобалізується. Вивчення витоків, стану та перспектив розвитку протиріч суспільної ситуації в Україні в її етнічних контекстах, наукове осмислення та розроблення рекомендацій і пропозицій щодо шляхів і способів оптимізації етнонаціональних відносин є гносеологічним і політичним імперативом суспільствознавства.
Ступінь розроблення теми. Теорія етнічного конфлікту, вивчення його конкретних проявів постійно перебувають у полі зору дослідників. При цьому вітчизняна етноконфліктологія й досі відчуває дію одного з негативних спадків радянського суспільствознавства – запізнілого звернення до соціального конфлікту як об’єкта і предмета наукового пошуку. Тільки від кінця 1980-х років тема посідає помітне місце в дослідженнях радянських суспільствознавців, а після розпаду СРСР – науковців новоутворених держав. Вони щільніше знайомляться з напрацюваннями західних соціологів, конфліктологів. Теорія конфлікту починає активно опрацьовуватися, зокрема, російськими дослідниками.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 Реферат на тему: КОТИГОРЕНКО Віктор Олексійович ЕТНІЧНІ ПРОТИРІЧЧЯ І КОНФЛІКТИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: політологічний концепт

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок