Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВЖИВАННЯ ПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТАХ РІЗ-НИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ (на матеріалі англомовної прози та публіцистики)

ВЖИВАННЯ ПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТАХ РІЗ-НИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ (на матеріалі англомовної прози та публіцистики)

Назва:
ВЖИВАННЯ ПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТАХ РІЗ-НИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ (на матеріалі англомовної прози та публіцистики)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,59 KB
Завантажень:
342
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Проблема речення відноситься до числа найбільш інтенсивно досліджу
ваних і, відповідно, актуальних у сучасному мовознавстві


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені І.І. МЕЧНИКОВА
БОЙКО Юлія Петрівна
УДК: 811.111’367.335
ВЖИВАННЯ ПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТАХ РІЗ-НИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ
(на матеріалі англомовної прози та публіцистики)
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Одеса – 2002


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Левицький Віктор Васильович,
Чернівецький національний
університет ім. Юрія Федьковича,
завідувач кафедри германського, загального
та порівняльного мовознавства
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Мізецька Віра Ярославівна,
Одеська національна юридична академія,
завідувач кафедри іноземних мов
кандидат філологічних наук, доцент
Домброван Тетяна Іванівна,
Одеський національний університет
ім. І.І.Мечникова,
доцент кафедри граматики англійської мови
Провідна установа: Ужгородський національний університет,
кафедра англійської філології,
Міністерство освіти і науки України, м. Ужгород
Захист відбудеться 24 жовтня 2002 р. о 1330 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.02 Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова за адресою: 65058, м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, ауд. 91.
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці національного університету ім. І.І. Мечникова за адресою 65026, м. Одеса, вул. Преображенська, 24.
Автореферат розісланий “23” вересня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Черноіваненко Є. М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. У сучасній лінгвістиці сформувалося розуміння літературної мови як системи функціонально-стильових різновидів, що відображає реальний факт соціально зумовленого функціонування мови в різних сферах людського спілкування. Саме тому доцільно досліджувати вживання і функціонування тих чи інших одиниць не лише у системі мови і в мовленні у цілому, але й в окремих різновидах мовлення, які прийнято називати стилями.
Роль “мінімального субстрату” і “мінімального обсягу” стилю відіграють тексти (О.М. Соколов). Інтерес до дослідження текстів зумовлений прагненням пояснити мову як глобальне явище з точки зору сучасного мовознавства, як цілісний засіб комунікації, глибше вивчити зв’язки мови з різними сторонами людської діяльності, що реалізуються через текст (З.Я. Тураєва).
У рамках зазначеної проблематики важливе місце посідає вивчення особливостей та закономірностей функціонування мовних одиниць у текстах різних стильових різновидів. Великого значення у цьому аспекті набуває дослідження синтаксичних одиниць, оскільки синтаксис – це одна з найважливіших сфер мови, що сприяє об’єднанню в єдину систему елементів усіх мовних рівнів.
Основна одиниця синтаксичного рівня мови – речення. Воно становить ціліснооформлену одиницю повідомлення, тобто таку одиницю, за допомогою якої здійснюється передача інформації від промовця до слухача в процесі комунікації. Речення як структурна одиниця будь-якого тексту – це багатогранне синтаксичне утворення, яке підлягає обстеженню з різних точок зору. Проблема речення належить до числа найбільш інтенсивно досліджуваних і, відповідно, актуальних у сучасному мовознавстві.
Ґрунтовні дослідження складнопідрядних речень (далі – СПР) запропоновані представниками зарубіжного класичного напрямку: H. Poutsma (1929), E. Kruisinga (1932), H. Stokoe (1937), H. Zandwoort (1948), а також російськими та українськими вченими, зокрема О.М. Пєшковським (1956), І.Г. Чередниченком (1959), М.С. Поспєловим (1959), Л.П. Іофік (1968), В.А. Бєлошапковою (1977), В.А. Звегінцевим (2001). Розгляду СПР та його конститутивних одиниць приділялася увага з боку Л.М. Горєлик (1955), С.С. Волкової (1970), Н.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ВЖИВАННЯ ПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТАХ РІЗ-НИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ (на матеріалі англомовної прози та публіцистики)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок