Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ внутрішньої КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ внутрішньої КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Назва:
МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ внутрішньої КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,80 KB
Завантажень:
53
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Шегинська Наталія Зенонівна
УДК 330.342.14:658.821(477)
МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ внутрішньої КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Спеціальність 08.01.01 – економічна теорія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка.
Науковий керівник доктор економічних наук, професор
Мних Євген Володимирович
Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри обліку і аудиту.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Башнянин Григорій Іванович
Львівська комерційна академія, завідувач кафедри економічної теорії;
кандидат економічних наук, доцент
Кульчицький Ярослав Володимирович
Український державний лісотехнічний університет, декан економічного факультету.
Провідна установа Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, кафедра економічної теорії.
Захист відбудеться “_3_” _червня_2003 р. о _1330_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (м. Львів, пр. Свободи, 18, аудиторія 115).
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, вул. Драгоманова, ).
Автореферат розісланий “_30 ” _квітня_ 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради ________________________ Панчишин С. М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В умовах державної незалежності Україна переходить від командно-адміністративної до ринкової економіки. У цей період відбува-ються глибокі зміни у всіх сферах економічного життя. Найва-гомі-шою з них є перехід до нового типу макроекономічного регулювання, що перед-бачає фор-му-вання ринкового механізму та конкурентного середовища, лібера-лізацію і глобалізацію ринків економічних благ. Результатом цих економічних проце-сів є виникнення та посилення змагальності і суперництва між діловими оди-ни-ця-ми як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Проведення економічної політики, спрямованої на формування конкурент-них відносин, є необхідною умовою виникнення ринкового середовища та підтримання економічного зростання. Країна, яка має конкурентні переваги завдяки об’єктивним чинникам, з перебігом часу ризикує їх втратити, якщо економічна політика не стимулює змагальність ділових одиниць, які є фунда-ментом структури національної економіки. Економічний поступ країни та доб-робут її громадян безпосередньо залежать від ефективності функціонування сектору підприємств. Тому економічні реформи, передовсім, потрібно скеро-вувати на посилення стійкості ділових одиниць, бо у ринковій системі конку-ренція стає дедалі жорсткішою. У цих умовах головним завданням цих оди-ниць є не просто виробництво, а й ефективна робота та динамічний розвиток. Недосконала законодавча база та слабкий інструментарій макроекономічної політики в Україні індукують недостатні стимули до створення нових підпри-ємств та підвищення рівня конкурентоспроможнос-ті уже наявних ділових одиниць.
Проблеми взаємозв’язку макроекономічного регулювання та конку-рен-то-спро-можності ділових одиниць для економічної науки не є новими. У світовій економічній науці їм присвячено чимало ґрунтовних праць, орієнто-ваних на вивчення окремих аспектів такого впливу. Вагомий внесок у дослід-ження впли-ву економічного середовища на конкурентоспромож-ність підпри-ємств зроблено А. Смітом, М. Туган-Барановським, Дж. М. Кейн-сом, Й. Шумпе-те-ром та іншими. Цим проблемам присвячені також праці М. Портера, І. Ансофа, А. Ругмана, Дж. Данінга, Дж. К. Грейсона, К. О’Дела, Ю. Іванова, Р. Фатхут-ді-нова та ін. Серед вітчизняних дослідників впливу макроре-гулювання на уста-ле-ність роботи ділових одиниць та їх конкуренто-спроможність слід назвати І.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ внутрішньої КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок