Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,57 KB
Завантажень:
440
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
УКООПСПІЛКА
ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ
СОРОКА
РОСТИСЛАВ СТЕПАНОВИЧ
УДК 338.46:339.13+658.4+330.142.26
ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ
ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Спеціальність 08.07.05 – Економіка торгівлі та послуг
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів - 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі фінансів та кредиту Львівської комерційної академії Укоопспілки.
Науковий керівник: | доктор економічних наук, професор
Загорський Володимир Степанович,
Національна академія державної податкової служби України, в.о. ректора
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
Гринчуцький Валерій Іванович,
Тернопільський державний економічний університет, завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій
кандидат економічних наук, доцент
Качмарик Ярослав Дмитрович,
Львівська комерційна академія, доцент кафедри економіки підприємства
Провідна установа: | Донецький державний університет економіки і торгівлі імені М.І. Туган-Барановського , м. Донецьк
Захист дисертації відбудеться “27” жовтня 2005 р. о 14 год.
на засіданні спеціалізованої вченої ради К.35.840.01 у Львівській комерційній академії за адресою: 79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівської комерційної академії за адресою: м. Львів, вул. Т.-Барановського, 10.
Автореферат розісланий “24“ вересня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради доц. Блонська В.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Процес трансформації економіки України виявив низку проблем, пов’язаних з управлінням торговельними підприємствами. Однією з них є фінансове управління загалом і управління оборотним капіталом зокрема.
Перехід до ринкової економіки вносить суттєві зміни в процес кругообороту оборотного капіталу, а також в механізм управління ним. Нестача оборотного капіталу істотно позначається на ефективності діяльності торговельного підприємства і є однією з найгостріших економічних проблем розвитку української економіки на сучасному етапі. Разом з тим недостатня забезпеченість торговельних підприємств оборотним капіталом супроводжується низьким рівнем його використання. Тому ефективне використання оборотного капіталу, як чинника підвищення ефективності їх діяльності, набуває все більшого значення.
Питанням дослідження економічної сутності оборотного капіталу, процесам його формування та ефективного використання присвячено низку робіт вітчизняних і зарубіжних економістів: І. Бланка, Ю. Брігхема, Є. Бикова, Ван Хорна Дж. К., О. Єфімова, А. Золотарьова, С. Калабухової, В. Ковальова, Б. Коласса, Н. Лисиціана, Д. Молякова, Л. Павлової, О. Стоянової, А. Хоріна, В. Шокуна та інших учених.
Суттєве значення для дослідження обраної проблеми мають праці з проблематики функціонування та розвитку торгівлі таких відомих вчених як В.Апопія, Г.Башнянина, Б.Вейту, Я.Гончарука, В. Загорського, А.Мазаракі, В. Марцина, Р.Монкріфа, А.Садєкова.
Разом з тим вивчення опублікованих за досліджуваною проблемою робіт дозволило зробити висновок про те, що існує низка теоретичних і практичних питань функціонування оборотного капіталу торговельних підприємств, які ще не повною мірою вивчені, досліджені та узагальнені, особливо в умовах трансформаційної економіки. З огляду на зазначене вище і враховуючи актуальність і невирішеність названих питань, їх вагоме значення для підвищення ефективності діяльності торговельних підприємств виникає об’єктивна необхідність подальшого поглиблення теоретичних досліджень і методичних розробок з метою вдосконалення формування та підвищення ефективності використання оборотного капіталу торговельних підприємств в сучасних умовах, що обумовило вибір теми наукового дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в порядку розробки науково-дослідних тем кафедри фінансів і кредиту Львівської комерційної академії: „Стратегія розвитку споживчої кооперації України на 2004-2015рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок