Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Психологічні умови АКТИВІЗАЦІї творчої НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ у процесі вивчення психологічних дисциплін

Психологічні умови АКТИВІЗАЦІї творчої НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ у процесі вивчення психологічних дисциплін

Назва:
Психологічні умови АКТИВІЗАЦІї творчої НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ у процесі вивчення психологічних дисциплін
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,54 KB
Завантажень:
281
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ Ю.ФЕДЬКОВИЧА
УДК 159.922.7:37.015.3
ДАВИДЮК Наталія Миколаївна
Психологічні умови АКТИВІЗАЦІї творчої НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ у процесі вивчення психологічних дисциплін
19.00.07 – вікова та педагогічна психологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеню
кандидата психологічних наук
Чернівці-2002


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.
Науковий керівник: | доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України КИРИЧУК Олександр Васильович | Офіційні опоненти: | доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент АПН України, ТАТЕНКО Віталій Олександрович, Інститут політичної та соціальної психології .
кандидат психологічних наук, доцент, ЮРЧЕНКО Віктор Іванович, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, доцент кафедри педагогіки та психології вищої школи | Провідна установа: |
Інститут психології імені Г.С.Костюка АПН України, м. Київ. |
Захист відбудеться “17 вересня 2003 р. о 16.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.02 в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова,01601,м. Київ,вул.Пирогова,9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 01601, м Київ, вул.Пирогова,9.
Автореферат розісланий “_14__” ___вересня_______ 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.В.Долинська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. У процесі становлення національної системи освіти на засадах гуманістичної філософії освіти перед ВНЗ України стоять стратегічні, нетрадиційні, відповідальні та перспективні завдання, одним з яких є створення певних умов для розвитку пізнавального потенціалу майбутнього фахівця. ВНЗ повинен формувати особистість громадянина Української держави, забезпечувати наше суспільство всебічно підготовленими фахівцями, які мають глибокі загальнонаукові та професійні знання, стійкі навички та вміння, збагачені загальнолюдськими, професійними цінностями, духовно готові до самоактуалізації в умовах професійної діяльності та повсякденного життя як суб’єкти пізнання і діяльності.
Для глибокого і повного оволодіння матеріалом вузівських навчальних програм необхідно постійно вдосконалювати свої знання, виробляти навички дослідника, активізувати пізнавальну діяльність. Процес навчальної діяльності ВНЗу сьогодні все більше спрямовується на збільшення самостійної роботи студентів, яка базується на активній навчально-пізнавальній діяльності.
Аналіз психологічної та педагогічної літератури переконує, що традиційна інформаційно-догматична форма навчання не забезпечує формування і розвиток у студентів умінь і навичок самостійної пізнавальної активності, не розвиває творчу навчально-пізнавальну діяльність. Суперечності між вимогами, що ставляться до сучасного спеціаліста і рівнем готовності студентів до майбутньої діяльності, між потребою саморозвитку, самоактуалізації і можливостями освіти вимагають нових взаємовідносин між суб’єктами навчального процесу, певних психологічних умов активізації цього процесу.
На важливість забезпечення активності суб’єкта в навчальній діяльності у свій час вказували К.Д.Ушинський, П.П.Блонський та ін. Загальні проблеми активізації пізнавальної діяльності людини досліджували Т.А.Алексеєнко, Л.П.Арістова, А.О.Вербицький, В.М.Вергасов, Н. Генц, А.І.Дьомін, І.А.Зязюн, О.В.Киричук, О.І.Киричук, Б.І.Коротаєв, Г.С.Костюк, О.М.Матюшкін, А.В.Пугач, І.Ф.Харламов, Т.І.Шамова, Г.І.Щукіна та ін.
Останнім часом проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів вивчається в контексті підготовки спеціалістів у системі безперервної освіти (Г.О.Балл, І.А.Зязюн, М.В.Кухарєв, Н.Г.Ничкало та ін.), психологічних проблем становлення особистості (К.А.Абульханова-Славська, О.Г.Асмолов, І.Д.Бех, О.В.Киричук, В.О.Моляко, В.В.Рибалка, Г.К.Селевко, В.А.Семиченко, В.О.Сластьонін, В.А.Татенко та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Психологічні умови АКТИВІЗАЦІї творчої НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ у процесі вивчення психологічних дисциплін

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок