Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТАТИСТИКА РИНКУ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

СТАТИСТИКА РИНКУ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Назва:
СТАТИСТИКА РИНКУ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,22 KB
Завантажень:
56
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ
ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ
Ігнатов Сергій Новомирович
УДК 331.52 (477.44): 330.101.52
СТАТИСТИКА РИНКУ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКІЙ
МІСЦЕВОСТІ РЕГІОНУ
(НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Спеціальність 08.03.01 – статистика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Державній академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України.
Науковий керівник | доктор наук з державного управління, професор Осауленко Олександр Григорович,
Голова Державного комітету статистики України
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
Головач Анатолій Варфоломійович,
Київський національний економічний університет, професор кафедри статистики
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Гладун Олександр Миколайович,
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, провідний науковий співробітник
Провідна установа | Одеський державний економічний університет,
кафедра статистики, Міністерство освіти і науки України, м. Одеса
Захист відбудеться “24” січня 2006 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.870.01 у Державній академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України за адресою: 04107, м. Київ, вул. Підгірна, 1, ауд. 23
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України за адресою: 04107, м. Київ, вул. Підгірна, 1, ауд. 36
Автореферат розісланий 20.12.2005 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.О. Свистун-Золотаренко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Сільська місцевість відрізняється своєрідністю і специфікою формування кількісних та якісних характеристик відтворення трудових ресурсів, які визначаються соціально-економічними, історичними, природно-кліматичними умовами. В результаті проведення земельної реформи, трансформації аграрної галузі загалом, у зв’язку із переходом держави до моделі ринкового розвитку економіки виникає необхідність вивчення змін сільського ринку праці. Вирішуючи проблеми стабілізації економіки, в першу чергу постає питання щодо визначення шляхів формування сучасного ринку праці, а також обґрунтування та створення моделі дієвого механізму впливу на забезпечення продуктивної зайнятості.
Вагомий внесок у сфері демографії, в дослідженні проблем зайнятості, безробіття, формування трудових ресурсів, використання робочого часу зробили відомі вітчизняні і російські науковці: Бандур С.І., Богиня Д.П., Васильченко В.С., Герасименко С.С., Гладун О.М., Головач А.В., Грішнова О.А., Калачова І.В., Крижановська Б.Н., Купалова Г.І., Лібанова Е.М., Онікієнко В.В., Осауленко О.Г., Парфенцева Н.О., Петюх В.М., Пилипенко І.І., Попов В.М., Шаленко М.В. та ін. Слід відмітити і значний вклад у дослідження ринку праці таких відомих зарубіжних вчених, як Д. Антош, Е. Баронові, Л. Вальрас, А. Маршалл, Ф. Маклуп, В. Паретто та ін.
Протягом останніх років економіка аграрного сектору України характеризується поглибленням фінансово-економічних диспропорцій і розбалансованістю, зростанням платіжної кризи і значним спадом ділової активності. Одна з головних причин такого стану полягає у тому, що в аграрній політиці держави ще не посідає належного місця чітка і послідовна система соціально-виробничих відносин, яка б була побудована на ринкових засадах. Результатом такої непослідовності є поглиблення негативних соціально-демографічних процесів, які впливають як на структуру трудових ресурсів, так і на сільське населення в цілому. На Вінниччині спостерігаються негативні тенденції у використанні трудового потенціалу села, а саме: скорочення зайнятості, зростання безробіття, міграція значної частини селян до міст, а враховуючи те, що в області у сільській місцевості проживає найбільша кількість селян порівняно з іншими областями України (крім Львівської), то процеси, які відбуваються на ринку праці в цьому регіоні, віддзеркалюють ситуацію, що характерна сільській місцевості України загалом.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: СТАТИСТИКА РИНКУ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок