Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ УЯВЛЕНЬ ПРО ОБ'ЄКТИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛИШНЬОЇ ДІЙСНОСТІ В НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ УЯВЛЕНЬ ПРО ОБ'ЄКТИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛИШНЬОЇ ДІЙСНОСТІ В НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Назва:
ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ УЯВЛЕНЬ ПРО ОБ'ЄКТИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛИШНЬОЇ ДІЙСНОСТІ В НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,25 KB
Завантажень:
411
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Міністерство освіти і науки України
Волинський державний університет імені Лесі Українки
ТРЕГУБЕНКО Олена Миколаївна
УДК 373.5.025
ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ УЯВЛЕНЬ ПРО ОБ'ЄКТИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛИШНЬОЇ ДІЙСНОСТІ В НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
13.00.09 – “Теорія навчання”
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Луцьк – 2005
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: | заслужений діяч науки і техніки України, доктор педагогічних наук, професор Харченко Сергій Якович,
Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка,
проректор з науково-педагогічної роботи.
Офіційні опоненти: |
— доктор педагогічних наук, професор Пометун Олена Іванівна, інститут педагогіки АПН України, завідувачка лабораторією суспільствознавчої освіти;
— кандидат педагогічних наук, доцент Коцун Борис Борисович, Волинський державний університет ім. Лесі Українки, декан педагогічного факультету.
Провідна установа: |
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Міністерство освіти і науки України, кафедра загальної педагогіки.
Захист відбудеться 07.10.2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 32.051.04 у Волинському державному університеті імені Лесі Українки за адресою: 43009, м. Луцьк, просп. Волі, 13.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Волинського державного університету імені Лесі Українки (43009, м. Луцьк, просп. Волі, 13).
Автореферат розісланий 06.09. 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради В.С.Петрович


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність і доцільність дослідження. Процес пізнання людиною навколишнього світу починається з її народження й триває все життя, але цілеспрямованого характеру набуває в навчально-пізнавальній діяльності загальноосвітньої школи. Проблема світосприймання має важливе значення для педагогіки, тому що ставить перед собою мету формування й розвитку в учнів конкретних уявлень і вмінь, загального розуміння світу природи, суспільства й самої людини, яка живе в цьому світі.
Результатом процесу навчання є формування знань, що відбивають властивості навколишнього світу, необхідні для практичної й пізнавальної діяльності людини. У педагогіці однією з основних форм знань вважається поняття. Однак слід зазначити, що більшість понять, які формуються під час вивчення різних навчальних дисциплін, можуть бути засвоєні тільки за умови їхньої наступності і єдності з уявленнями, під якими розуміються повні, узагальнені образи відображення об’єктів і явищ навколишньої дійсності різних ступенів складності. Процес їхнього формування має суто дидактичний характер, оскільки припускає вибір оптимальної системи методів, прийомів і форм навчання, які обумовлюють досягнення більш високих навчально-виховних результатів у навчально-пізнавальній діяльності загальноосвітньої школи.
У процесі дослідження, ми виявили, що створення уявлень значно розширює можливості орієнтування дитини в просторі й часі, звільняє її дії від обмеженості безпосередньою ситуацією, відкриває шлях до певної свободи дій. Посилення уваги до розв’язання проблеми формування уявлень про об’єкти і явища навколишньої дійсності, на нашу думку, сприятиме подоланню суперечності між безпристрасним інформаційно-словесним способом освіти й необхідністю всебічного розвитку особистості, що є однією зі сторін гуманізації сучасної освіти.
Теоретико-методологічні основи розв’язання цієї проблеми закладено в роботах класиків педагогічної науки Я.Коменського, Й.Песталоцці, Й.Гербарта, К.Ушинського, П.Блонського, Ю.Бабанського, Л.Занкова, В.Сухомлинського й інших. Однак, традиційне формування уявлень прийнято розглядати в загальному контексті теоретичної концепції відображення, розробленої в наукових працях І.Сєченова, Б.Ананьєва, О.Леонтьєва, С.Рубінштейна, О.Смирнова, Б.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ УЯВЛЕНЬ ПРО ОБ'ЄКТИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛИШНЬОЇ ДІЙСНОСТІ В НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок