Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

ФОРМУВАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,22 KB
Завантажень:
452
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Харківський державний педагогічний університет
ім. Г.С. Сковороди
ГРИНЬОВ Віталій Йосипович
УДК 378.371
ФОРМУВАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Харків 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Харківському державному педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент АПН України
Лозова Валентина Іванівна,
Інститут педагогіки і психології при Харківському
державному педагогічному університеті
ім. Г.С. Сковороди, директор.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Коваленко Олена Едуардівна,
Українська інженерно-педагогічна
академія, ректор;
кандидат педагогічних наук, професор
Сипченко Валерій Іванович,
Слов‘янський державний педагогічний
університет, завідувач кафедри педагогіки.
Провідна установа Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, відділ педагогічних технологій непе-рерв-ної професійної освіти, Міністерство освіти і на-у-ки України, м. Київ.
Захист відбудеться “29” травня 2003 року о 1000 годині на засіданні спеці-алі-зо-ва-ної вченої ради Д64.053.04 у Харківському державному педагогічному універ-ситеті ім. Г.С. Сковороди за адресою 61002, м. Харків, вул. Артема 29, ауд. 216.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного пе-да-го-гічного університету ім. Г.С. Сковороди (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. 214 В).
Автореферат розісланий 24.04. 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Золотухіна С.Т.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та доцільність дослідження. Глибокі соціальні, духовні й економічні зрушення, що відбуваються на межі третього тисячоліття в Україні, вимагають підвищення рівня професіоналізму працівників сфери освіти. Особливе місце належить учителю, здатному вільно орієнтуватися в соціальних і природних умовах, розуміти особливості розвитку культури, оволодівати науковою інформацією, глибоко усвідомлювати місце та роль освітніх процесів, систем у світовому культурному просторі, поєднувати глибокі фундаментальні теоретичні знання й практичну підготовку, що вимагає від нього високої педагогічної культури. Підготовка вчителя, здатного до ефективного здійснення педагогічної діяльності, пов’язана з формуванням його дидактичної компетентності як інтегративної складової педагогічної культури.
У філософських, психологічних, педагогічних дослідженнях накопичено теоретичні положення та практичний досвід, який є підґрунтям для розробки проблеми формування дидактичної культури майбутнього вчителя.
У загальнофілософському плані визначено сутність поняття “культура” (А.Арноль-дов, Е.Баллеp, С.Газман, С.Іко--н-нікова, Е.Іль-єнков, Е.Маpкаpян, Е.Соколов та інші автори); у загальнотеоретичних працях досліджуються основи розвитку професійної культури (Н.Кpи-ло-ва, Т.Саломатова, О.Смиp-но-ва та ін.); висвітлюються загальні пи-тання проблеми формування особистості вчи--те-ля (Є.Барбіна, О.Ду--басенюк, М.Євтух, Н.Ки-чук, М.Лазарєв, А.Мудpик, В.Се-ми-чен-ко, С.Сисоєва, В.Сластьонін, Л.Спіpін, Н.Тарасевич, А.Щеp-баков, Т.Яценко та інші вчені).
В останнє десятиріччя з'явилися дослідження, котрі безпосередньо роз-гля-да-ють про-блему формування педагогічної культури (А.Баpабанщиков, О.Бондаревська, М.Букач, О.Гаpмаш, В.Гриньова, В.Зелюк, Т.Іванова, І.Ісаєв, С.Муцинов, О.Ру-д---ницька), складовою якої є дидактична культура.
Теоретичним підґрунтям для формування дидактичної культури майбутнього вчителя слугують дослідження, які розкривають різні аспекти загально-дида-к-тич-ної підготовки вчителя (А.Алексюк, Ю.Ба-бан-сь-кий, М.Данилов, М.Кузьміна, Б.Єсипов, В.Загвязинський, Г.Ільїна, В.Лозова, В.Они-щук, В.Паламарчук, П.Підкасистий, П.Пі--д-ла-сий, Л.Подимова, О.Сав-чен-ко, М.Скат-кі-н, Н.Шайденко, Г.Щукіна, та ін.); формування дидактичних умінь (О.Аб-ду-лі-на, В.Подзолков, В.Паламарчук, Л.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок