Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТАНОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ПОРЕФОРМЕНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ (на матеріалах Черкаської області)

СТАНОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ПОРЕФОРМЕНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ (на матеріалах Черкаської області)

Назва:
СТАНОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ПОРЕФОРМЕНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ (на матеріалах Черкаської області)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,43 KB
Завантажень:
79
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
“ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ”
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
КУСТРІЧ Лілія Олександрівна
УДК 631.1:332.021.8
СТАНОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
НА ПОРЕФОРМЕНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ
(на матеріалах Черкаської області)
08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(економіка сільського господарства і АПК)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному науковому центрі “Інститут аграрної економіки” Української академії аграрних наук
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор,
академік УААН, заслужений діяч
науки і техніки України
Юрчишин Володимир Васильович,
Національний науковий центр
“Інститут аграрної економіки” УААН,
головний науковий співробітник
Офіційні опоненти: доктор економічних наук
Канінський Петро Казимирович,
Національний науковий центр
“Інститут аграрної економіки” УААН,
старший науковий співробітник,
завідувач відділу
кандидат економічних наук
Шеленко Діана Іванівна,
Прикарпатський Національний університет
ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ,
старший викладач кафедри бухгалтерського
обліку і аудиту
Захист дисертації відбудеться “06” листопада 2007 р. о 1300 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 в Національному науковому центрі “Інститут аграрної економіки” УААН за адресою: 03680, м. Київ, МСП, вул. Героїв Оборони, 10, 3 поверх, конференц-зал, к.317.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” УААН (03680, м. Київ, МСП, вул. Героїв Оборони, 10, к. 212).
Автореферат розісланий “05” жовтня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук О.Г. Шпикуляк
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Ринкова трансформація вітчизняної економіки зумовила значні зміни в організації та діяльності агропромислового комплексу країни. В результаті виникла і була реалізована потреба в докорінному реформуванні аграрних відносин на селі, реструктуризації колгоспів і радгоспів у сільськогосподарські підприємства ринково-підприємницьких типів, здійсненні їх переведення на засади приватної власності. Широкий розвиток одержали орендні відносини, передусім земельні, а також фермерство.
Внаслідок таких реформувань організаційні, економічні та соціальні зміни в сільському господарстві істотно вплинули на виробничу діяльність сільськогосподарських підприємств, а також на соціально-економічну ситуацію на селі. За всієї важливості та прогресивної сутності здійснюваних перетворень практичний досвід свідчить про досить низьку ефективність діяльності новостворених сільськогосподарських підприємств внаслідок дії великої низки об'єктивних причин і обставин, їх непристосованість до нових умов господарювання. Проблеми, що виникли у зв'язку із цим, остаточно не розв’язано, що обумовлює актуальність обраної теми дисертаційного дослідження.
Проблеми реформування та розвитку агропромислового виробництва, у тому числі на пореформеному етапі, знайшли відображення в працях В.Г. Андрійчука, І.Ф. Баланюка, О.М. Бородіної, П.І. Гайдуцького, М.В. Гладія, В.С. Дієсперова, В.В. Зіновчука, О.В. Крисального, І.І. Лукінова, Ю.О. Лупенка, М.Й. Маліка, В.Я. Месель-Веселяка, І.Р. Михасюка, В.М. Нелепа, О.М. Онищенка, І.В. Прокопи, В.А. Пуліма, В.П. Рябоконя, П.Т. Саблука, М.П. Сахацького, В.П. Ситника, М.М. Федорова, О.М. Шпичака, В.В. Юрчишина, К.І. Якуби. Спеціальні дисертаційні дослідження з приводу пореформеного розвитку виконали М.В. Вишиванюк і Д.І. Шеленко.
Водночас недостатньо висвітлено питання, пов’язані з системністю й комплексністю розвитку сільськогосподарських підприємств, їх місцем у відродженні сільських територій та розвитку соціальної інфраструктури.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” УААН, в якому дисертант проходила аспірантську підготовку, за програмою “Трансформування організаційно-економічних відносин в АПК до соціально орієнтованих ринкових умов” (номер державної реєстрації 010U000260).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: СТАНОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ПОРЕФОРМЕНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ (на матеріалах Черкаської області)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок