Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ УМОВАМИ ТА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ УМОВАМИ ТА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Назва:
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ УМОВАМИ ТА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,92 KB
Завантажень:
339
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Панченко Ігор Володимирович
УДК 331.45 (043.3)
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ УМОВАМИ ТА
ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Спеціальність 08.09.01 – демографія, економіка праці,
соціальна економіка і політика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Донецьк – 2006


Дисертацією є рукопис.
Дисертацію виконано на кафедрі управління персоналом і економіки праці Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Лук’янченко Наталя Дмитрівна,
Донецький національний університет
Міністерства освіти і науки України,
завідувач кафедри управління персоналом
і економіки праці.
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Мартякова Олена Володимирівна, Інститут економіки промисловості НАН України, завідувач відділу проблем економічного регулювання соціальних процесів;
кандидат економічних наук, доцент Керб Лариса Петрівна, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана МОН України, доцент кафедри управління персоналом.
Провідна установа:
Одеський державний економічний університет, кафедра управління персоналом і економіки праці.
Захист відбудеться 26 грудня 2006 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.03 у Донецькому національному університеті за адресою: 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 186, ауд. 409.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.
Автореферат розісланий “24” листопада 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук, доцент С.П. Калініна


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Сучасний трансформаційний етап розвитку економіки України потребує нестандартних підходів до створення умов праці, максимально сприятливих для людини, та поліпшення стану охорони праці на вітчизняних підприємствах. Сьогодні кожен третій працівник здійснює трудовий процес на місцях зі шкідливими та небезпечними умовами праці. У цій ситуації необхідні ефективні заходи не тільки поточного, але й випереджального характеру щодо нормалізації умов праці, як на рівні держави, так і на рівні окремого підприємства.
У зв'язку з цим великого значення набувають питання вдосконалення системи управління умовами й охороною праці як одного з основних напрямів соціально-економічного розвитку держави. Проблеми подальшого поліпшення умов праці безпосередньо пов'язані з вирішенням завдань раціональ-ного використання трудових ресурсів, підвищення трудової активності людини, оскільки від цього багато в чому залежить зростання продуктивності, задоволеності працею, мотивації працівника.
Різні аспекти поліпшення умов й охорони праці як факторів підвищення ефективності промислового виробництва досліджували у своїх працях такі українські вчені, як О.І.Амоша, Г.Г.Гогіташвілі, В.С.Джигирей, В.Ц.Жидецький, А.М.Кутиркін, Л.П.Керб, Л.М.Логачова, Н.Д.Лук’янченко, О.В.Мартякова, І.М.Миценко, О.Ф.Новикова, К.Н.Ткачук, С.П.Ткачук, Л.В.Шаульська, В.Г.Шульга та інші.
Вагомий внесок у розробку цих проблем внесли також російські економісти: О.М.Гржегоржевський, Н.П.Калініна, В.Г.Макушин, А.І.Рофе, Г.М.Черкасов, А.І. Ширшков та інші. Однак у науковій літературі недостатньо дослідженими залишаються питання розробки комплексного соціально-еконо-мічного підходу до управління умовами й охороною праці й недостатньо визна-чені можливості його використання на промислових підприємствах. Зазначене обумовлює вибір теми дисертаційної роботи, її цільову спрямованість і зміст.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до тематики науково-дослідних робіт кафедри управління персоналом і економіки праці Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України: Г-01/24 “Управління зайнятістю й соціальним захистом працівників промислових підприємств”, номер державної реєстрації 0101U005711 (2001-2005 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ УМОВАМИ ТА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок