Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: МОРАЛЬНА САМОРЕГУЛЯЦІЯ ЯК УМОВА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

Загрузка...

МОРАЛЬНА САМОРЕГУЛЯЦІЯ ЯК УМОВА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ / сторінка 4

Назва:
МОРАЛЬНА САМОРЕГУЛЯЦІЯ ЯК УМОВА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,48 KB
Завантажень:
174
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Внесок автора в наукові праці, виконані у співавторстві, полягає в розкритті можливостей практичного застосування шляхів та методів формування моральної саморегуляції поведінки дітей підліткового віку.
Надійність та вірогідність результатів дослідження забезпечувалась обґрунтованістю вихідних теоретико-методичних позицій, застосуванням апробованого інструментарію, залученням репрезентативної вибірки, проведенням кількісного та якісного аналізу експериментальних даних.
Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідались і обговорювались на наукових конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції “Підготовка педагогічних кадрів і діяльність навчальних закладів нового типу в системі національної освіти: досвід і перспективи розвитку” (Чернівці, 1998); П’ятих Костюківських читаннях “Психологія на перетині тисячоліть” (Київ, 1998); обласній науково-практичній конференції “Індивідуальний підхід до особистості дитини дошкільного та молодшого шкільного віку в навчально-виховному процесі” (Чернівці, 1998); Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми національного виховання в системі неперервної освіти” (Чернівці, 1999); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Українська еліта та її роль в державотворенні” (Київ, 2000).
Впровадження результатів дослідження у практику здійснювалось у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (при читанні лекцій та проведенні семінарів спецкурсів “Вікова та педагогічна психологія”, “Девіантна поведінка” для слухачів педагогічного факультету із спеціальності “Практична психологія”); у діяльності Чернівецького обласного центру соціальних служб для молоді (розробка у співавторстві методичних рекомендацій “Психокорекційні техніки як засіб формування адекватного образу-Я і саморегуляції неповнолітніх з поведінковими девіаціями”); при оптимізації навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі №18 м.Хмельницького (реалізація програми тренінгових занять з метою формування моральної саморегуляції поведінки підлітків як фактору профілактики поведінкових відхилень).
Публікації. Основні теоретичні положення і висновки дослідження відображено в 9 наукових публікаціях, 7 з яких – одноосібні.
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури (272 джерела), 6 додатків. Робота викладена на 231 сторінках друкованого тексту, ілюстрована 15 таблицями та 12 рисунками.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність проблеми і вибір теми дослідження, визначено мету, об’єкт, предмет, гіпотезу та завдання, дана характеристика використаних методів, розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне значення отриманих результатів, подано відомості про апробацію та впровадження результатів дослідження, особистий внесок здобувача.
У першому розділі дисертації “Аналіз концепцій девіантної поведінки та моральної саморегуляції” здійснено аналіз характерних особливостей та детермінант девіантної поведінки підлітків; подано психологічну характеристику моральної саморегуляції поведінки, її компонентів та психологічних механізмів; визначено особливості становлення моральної саморегуляції поведінки підлітків.
Аналіз стану теоретичної та експериментальної розробки проблеми дозволив встановити відсутність однозначного, чіткого визначення поведінкової норми та її девіації. У зарубіжній психології поширеним є підхід, який розглядає норму як відсутність певних виражених патологічних симптомів. Зрозуміло, що даний підхід окреслює лише межі кола, в якому слід шукати специфіку норми, однак, саму її не визначає. Найпоширенішим для більшості психологів є усвідомлення норми як чогось середнього, найбільш пристосованого до оточуючого середовища. Це так званий статистично-адаптаційний підхід, який підкреслює, що ознаками нормальної особистості виступають як відсутність патологічних симптомів, так і особливих особистісних характеристик. Не вирішує проблеми і культурно-релятивістський підхід, в межах якого норма співвідноситься із відповідністю поведінки людини стандартам і правилам культури.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: МОРАЛЬНА САМОРЕГУЛЯЦІЯ ЯК УМОВА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок