Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ДО АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ МОДЕЛЮВАННЯ

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ДО АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ МОДЕЛЮВАННЯ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ДО АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ МОДЕЛЮВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,56 KB
Завантажень:
416
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С.Сковороди
САВЧЕНКО Ганна Олександрівна
УДК 378.147:336.71
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ДО АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ МОДЕЛЮВАННЯ
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Харків – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент
Олійник Тетяна Олексіївна,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди,
професор кафедри інформатики
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Буряк Володимир Костянтинович,
Криворізький державний педагогічний університет, ректор
кандидат педагогічних наук, доцент
Ткачова Наталія Олександрівна,
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна, доцент
кафедри педагогіки
Провідна установа: Херсонський державний університет, кафедра педагогіки та психології, Міністерство освіти і науки України, м. Херсон
Захист відбудеться 24 травня 2006 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема, 29, ауд. .
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди за адресою: 61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. 215-В.
Автореферат розісланий 22 квітня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.А. Штефан


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність і доцільність дослідження. Соціально-економічні перетворення, які відбулися в Україні, зумовили певні зміни пріоритетів розвитку системи освіти. На перший план у сфері професійної освіти виходять проблеми підготовки фахівців, здатних передусім аналізувати нестандартні ситуації, приймати оптимальні рішення в умовах невизначеності та прогнозувати можливі наслідки, що знайшло своє відображення в Національній доктрині розвитку освіти України, Законі “Про вищу освіту”. Ці проблеми ще більше актуалізуються, коли виникає необхідність пошуку нових шляхів підвищення ефективності підготовки фахівців банківської справи.
Аналіз державних стандартів підготовки фахівців банківської справи переконує, що вирішальним складником їхньої професійної діяльності є аналітична функція, але опитування фахівців-початківців банківської справи констатує той факт, що вони відчувають певні утруднення в реалізації професійного аналізу фінансово-економічних процесів та явищ.
Багатозначність інформації, відсутність достовірного знання, складність процесів, ризики зумовлюють необхідність оволодіння навичками аналітичної діяльності. Таким чином, в умовах сьогодення стає очевидним, що повільна реакція системи освіти на проблему розвитку готовності до аналітичної діяльності призводить до зниження конкурентоспроможності фахівців на ринку праці.
Вивчення та узагальнення науково-педагогічних джерел свідчить про те, що теоретичні питання професійної підготовки фахівців частково аналізувались ученими, а саме: педагогічні засади професійної освіти (С.Архангельський, С.Батищев, С.Гончаренко, В.Гриньова, Т.Дмитренко, В.Євдокимов, І.Зязюн, В.Лозова, І.Підласий, С.Сисоєва, С.Шапоринський та ін.); особливості економічної освіти (А.Абрамова, В.Анін, О. Камишанченко, С.Лукаш, А.Нісімчук, Л.Нічуговська, В.Попов, І.Прокопенко, Ю.Рубін та ін.). Певний інтерес представляють роботи М.Дяченко, Л.Кандибович, Л.Кондрашової, В.Сластьоніна та ін., які розглядають формування готовності до професійної діяльності як провідну мету підготовки студентів у вищих навчальних закладах.
Водночас вивчення психолого-педагогічних досліджень дозволяє стверджувати, що проблема формування готовності фахівців банківської справи до аналітичної діяльності не піддавалася спеціальному вивченню в теоретичному і практичному аспектах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ДО АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ МОДЕЛЮВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок