Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Теорія і практика формування комунікативно-мовленнєвих умінь в учнів 5-9 класів у процесі вивчення російської мови

Теорія і практика формування комунікативно-мовленнєвих умінь в учнів 5-9 класів у процесі вивчення російської мови

Назва:
Теорія і практика формування комунікативно-мовленнєвих умінь в учнів 5-9 класів у процесі вивчення російської мови
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
36,95 KB
Завантажень:
146
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА
МИХАЙЛОВСЬКА Галина Олександрівна
УДК 414.0-3: 415.0-3
Теорія і практика формування комунікативно-мовленнєвих
умінь в учнів 5-9 класів у процесі вивчення російської мови
13.00.02 – теорія і методика навчання російської мови
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора педагогічних наук
Київ – 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Херсонському державному педагогічному університеті,
Міністерство освіти і науки України
Науковий консультант:
доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент АПН України
ГОЛОБОРОДЬКО Євдокія Петрівна,
Херсонський державний педагогічний університет, завідувач кафедри лінгводидактики
Офіційні опоненти:
доктор педагогічних наук, професор
ВОЗНЮК Людмила Володимирівна,
Тернопільський державний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка, завідувач кафедри
російської мови та літератури;
доктор педагогічних наук, професор
ІВАНЕНКО Валентин Кузьмич,
Запорізький державний університет, професор
кафедри методики викладання філологічних дисциплін;
доктор філологічних наук, професор
ІВАНОВА Людмила Петрівна,
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, професор кафедри російської мови.
Провідна установа – Харківський державний педагогічний університет імені Г.Сковороди, кафедра української мови, Міністерство освіти і науки України.
Захист відбудеться “____7___”___червня____2001 р. о _14___год. _30__ хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.07 в Національному
педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, 01601, м.Київ, вул.
Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педаго-гіч-ного університету імені М.П.Драгоманова, 01601, м.Київ, вул.Пи-рогова, 9.
Автореферат розісланий “__30___”__травня_____2001р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради |
Козачук Г.О


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Актуальність дослідження. Сучасне осмислення проблем мовної освіти та її реалізації в загальноосвітній школі зумовлює підвищення теоретичного і методичного рівнів навчання мов, у тому числі й російської.
Пошук шляхів вирішення цієї проблеми нерозривно пов’язаний з дослідженням комплексу питань, серед яких теорія і практика фор-мування комунікативно-мовленнєвих умінь в учнів 5-9 класів у процесі навчання росій-ської мови є однією з актуальних.
Необхідність комунікативно-мовленнєвого розвитку учнів усвідом-люється в методичній науці з моменту її виникнення, однак комплек-сної своєї реалізації як у теорії, так і в практиці навчання ця пробле-ма ще не одержала.
В останнє десятиріччя проблема формування комунікативно-мовленнєвих умінь розглядається з таких позицій: основні закономірності розвитку мовлення (І.О.Зимня, О.О.Леонтьєв, М.Р.Львов, Л.П.Федоренко); розробка мовного компонента загальноосвітньої підготовки учнів (О.М.Біляєв, М.С.Вашуленко, І.П.Ґудзик, Л.І.Мацько, Г.В.Онкович, Л.М.Паламар, Н.А.Пашківська, М.І.Пентилюк, К.М.Плиско, О.Н.Хорошковська); комуніка-тивний аспект вивчення окремих розділів російської мови (Л.В.Давидюк, С.О.Распопова, Л.М.Токарська та ін.); культура російського мовлення в умовах двомовності (А.М.Богуш, Є.П.Голобородько, Л.В.Вознюк, В.К.Іваненко, Н.Г.Озерова, Г.П.Циганенко); навчання мовленнєвого етикету (А.А.Акишина, Л.В.Лидак, С.В.Петеріна, Н.І.Формановська); контроль і оцінка сформованості комунікативно-мовленнє-вих умінь (І.П.Ґудзик, Н.А.Пашківська, В.О.Корсаков); визначення основних структурних компонентів мовної освіти в країнах СНД (Г.Г.Городілова, О.О.Бистрова, В.І.Капінос, О.Ю.Купалова, Т.О.Ладиженська, М.Р.Львов, Т.Г.Рамзаєва, М.Б.Успенський, М.М.Шанський).
Однак, незважаючи на значні успіхи в цій галузі, в методичній літературі з питань розвитку мовлення відсутнє дослідження, в яко-му була б обґрунтована система формування комунікативно-мовленнєвих умінь у процесі вивчення російської мови. Недостатня розробка теоретичних засад мовленнєвого розвитку учнів, необхідність вирішен-ня з позицій сучасної психології, психолінгвістики, лінгводидакти-ки питань, що стосуються обсягу й структури змісту навчання, ме-тодики формування комунікативно-мовленнєвих умінь, – це ті чинни-ки, які свідчать про актуальність проблеми дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 Реферат на тему: Теорія і практика формування комунікативно-мовленнєвих умінь в учнів 5-9 класів у процесі вивчення російської мови

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок