Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СОЦІАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ кінця ХІХ - початку ХХІ століття

СОЦІАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ кінця ХІХ - початку ХХІ століття

Назва:
СОЦІАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ кінця ХІХ - початку ХХІ століття
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,23 KB
Завантажень:
422
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК
ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМ. М.Т. РИЛЬСЬКОГО
БОСА ЛЮБОВ ГРИГОРІВНА
 
УДК 39(4 укр.) “18-20”:316.35
СОЦІАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ
кінця ХІХ - початку ХХІ століття
Спеціальність 07.00. 05 - етнологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ - 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у відділі “Український етнологічний центр”
Інституту мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України
Науковий керівник
Офіційні опоненти:
Провідна установа : |
доктор історичних наук, професор,
академік НАН України
Скрипник Ганна Аркадіївна,
директор інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України
доктор мистецтвознавства
Стельмащук Галина Григорівна,
Львівська академія мистецтв МОН України,
професор кафедри історії і теорії мистецтв
кандидат історичнимх наук, доцент кафедри етнології,
античної та середньовічної історії
Чучко Михайло Костянтинович
Чернівецький національний університет
ім. Ю. Федьковича
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Кафедра етнології та краєзнавства, історичний факультет, м. Київ. |
Захист відбудеться “_________________2007р. о____ годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.227.01 при Інституті мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України за адресою:м. Київ, вул. М. Грушевського,4
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці інституту мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України за адресою:
м. Київ, вул. М. Грушевського, 4.
Автореферат розісланий “____” ________________2007 р.
Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук Микитенко О.О.
Підписано до друку 10.01.2007. Формат: 60Ч90 1/16
Ум. друк. арк. 1.0 Тираж 100 прим. Зам № 134.
________________________________________
Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського
м. Київ, вул. М. Грушевського, 4.
1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Процеси соціалізації в кожному суспільстві мають багаторівневий і багатоаспектний характер. Між процесами соціалізації та розвитком самого суспільства існує глибинний смисловий і структурний зв’язок. Тож соціалізація молодої особистості в певному розумінні увінчує культурно-історичний шлях нації і водночас спирається на нього. Відбувається це через включення механізму культурної регуляції соціалізаційного процесу (культурні сценарії) та через культурних агентів - окремих людей і спільнот різного рівня та характеру, завдяки чому задаються соціально-нормативні канони особистості стосовно кожного історичного періоду. Поняття “особистість” співвідноситься з поняттям “традиція”. На ньому базується процес соціалізації, який передбачає засвоєння індивідом соціокультурного досвіду й означає успадкування, підключення до групової пам'яті, укорінення в минулому, що дає йому можливість орієнтуватися у світі, забезпечує стабільність.
Дослідження процесу соціалізації як одного з формоутворюючих елементів культури в сучасній науці набуває стратегічного характеру, оскільки різкі зміни в соціокультурному середовищі змушують людину шукати стійкі еталони і моделі поведінки, які мали б допомогти їй подолати кризу ідентичності, знайти себе в новій ситуації і відновити зв’язок поколінь, що був втрачений за попередній період як на індивідуальному, так і колективному рівнях.
У сучасному суспільстві спостерігається зменшення вагомості найважливіших інститутів соціалізації: сім’ї та освітніх закладів. Останнім часом помічені тенденції псевдосоціалізації, асоціалізації, неконтрольованих суспільством стихійних явищ, які супроводжуються аномійними процесами (лібералізація моралі, споживацькі інстинкти, втрата самоідентичності, розірваність соціокультурних зв’язків, маргінальність світоглядної парадигми, індивідуалістські цінності).
Через аналіз молодіжної культури, зокрема субкультурних проявів, як певного етапу соціалізації, можливо простежити процес інкультурації молодого покоління та формування його самоідентичності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: СОЦІАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ кінця ХІХ - початку ХХІ століття

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок