Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВЕРБАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНИХ КОНЦЕПТІВ АМЕРИКАНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНИХ КОНЦЕПТІВ АМЕРИКАНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Назва:
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНИХ КОНЦЕПТІВ АМЕРИКАНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,67 KB
Завантажень:
485
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КАРПОВА Катерина Сергіївна
УДК 811.111’42:165.194(73)
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНИХ КОНЦЕПТІВ
АМЕРИКАНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі англійської філології Інституту філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Бєлова Алла Дмитрівна,
заступник директора Інституту філології,
завідувач кафедри англійської філології
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Шевченко Ірина Семенівна,
завідувач кафедри ділової
іноземної мови та перекладу
Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна
кандидат філологічних наук
Святюк Юлія Вікторівна,
старший викладач кафедри англійської мови
природничих факультетів
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Захист відбудеться 12 червня 2008 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.11 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ 01033, бульвар Тараса Шевченка, 14.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ 01033, вул. Володимирська, 58, к. 10.
Автореферат розісланий 8 травня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради к. філол. н. Клименко Л. В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Співвідношення мови, з одного боку, та свідомості, менталітету, культури, з іншого, є одним з основних об’єктів дослідження в сучасній лінгвістиці. Триєдність “мова – культура – нація” набуває особливої актуальності в період посилення глобалізаційних процесів, комп’ютеризації комунікації, поширення англійської мови у світі, що призводить до помітних змін у менталітеті етносів, їхньому світосприйнятті та вербалізації накопиченого життєвого досвіду.
Сучасний етап розвитку лінгвістики відрізняється докорінною зміною наукової парадигми із системно-структурної на антропоцентричну. Антропоорієнтовані дослідження зумовили появу наприкінці ХХ століття лінгвокультурології як нового лінгвістичного напряму, в межах якого здійснюється вивчення особливостей існування індивіда в певному мовному, соціальному та культурному просторі. Лінгвокультурологія досліджує культурні особливості, національний характер і менталітет в безпосередньому зв’язку з людиною, її мисленням, світоглядними орієнтирами та духовно-практичною діяльністю. Спираючись на досвід своїх попередників – В. фон Гумбольдта, Е.Сепіра, Б.Уорфа, К.Леві-Строса, Ю.М.Лотмана, сучасні дослідники довели, що людина є єднальною ланкою між мовою та культурою (Г.Вежбицька, С.Г.Воркачов, В.В.Воробйов, В.В.Красних, Д.Крістел, Р.Ладо, Дж.Льюїс, В.А.Маслова, І.Г.Ольшанський, С.Стедман, Д.Таннен).
Увагу широкого кола науковців привертають дослідження національних особливостей світосприйняття, менталітету, а також етноспецифіки мовної комунікації, що знаходить відображення в мовній картині світу окремої етнічної спільноти (Н.Д.Арутюнова, А.Д.Бєлова, Г.А.Брутян, Г.Д.Гачев, І.О.Голубовська, О.В.Городецька, O.O.Залевська, Г.В.Колшанський, О.О.Корнілов, О.С.Кубрякова, С.Г.Тер-Мінасова, О.В.Урисон, О.Д.Шмeльов). Як відомо, історичний розвиток будь-якого суспільства викликає зміни в житті його членів і відповідно – у мовній картині світу, що зумовлює необхідність її детального розгляду через певні часові інтервали. Мовна картина виступає засобом експлікації знань, що становлять концептосферу етносу, яка, у свою чергу, може бути представлена за допомогою концептів, фреймів, сценаріїв, скриптів, схем тощо.
Концепти вивчаються в межах когнітивної лінгвістики (В.З.Дем’янков, О.С.Кубрякова, М.М.Полюжин, А.М.Приходько), культурології (Г.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: ВЕРБАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНИХ КОНЦЕПТІВ АМЕРИКАНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок