Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОКАЛЬНОГО МАГНІТНОГО ВПОРЯДКУВАННЯ У ВТНП СПОЛУЦІ YBa2(Cu1-x57Fex)3O6+ МЕТОДОМ МЕССБАУЕРІВСЬКОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОКАЛЬНОГО МАГНІТНОГО ВПОРЯДКУВАННЯ У ВТНП СПОЛУЦІ YBa2(Cu1-x57Fex)3O6+ МЕТОДОМ МЕССБАУЕРІВСЬКОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ

Назва:
ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОКАЛЬНОГО МАГНІТНОГО ВПОРЯДКУВАННЯ У ВТНП СПОЛУЦІ YBa2(Cu1-x57Fex)3O6+ МЕТОДОМ МЕССБАУЕРІВСЬКОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,80 KB
Завантажень:
174
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна
ЛУКАШОВ Дмитро Вадимович
УДК 537.6 : 538.945 : 543.429.3
ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОКАЛЬНОГО МАГНІТНОГО
ВПОРЯДКУВАННЯ У ВТНП СПОЛУЦІ YBa2(Cu1-x57Fex)3O6+
МЕТОДОМ МЕССБАУЕРІВСЬКОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ
01. 04. 11 - Магнетизм
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Харків - 2000


Дисертація є рукописом
Робота виконана у Фізико-технічному інституті низьких
температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України, м. Харків
Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор, академік НАН України
Єременко Віктор Валентинович,
ФТІНТ НАН України, директор
Офіційні опоненти: доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
Пашкевич Юрій Георгійович,
ДонФТІ НАН України, провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
Хацько Євген Миколайович,
ФТІНТ НАН України, старший науковий співробітник
Провідна установа: Харківський Національний університет ім. В.Н.Каразіна,
фізичний факультет, кафедра загальної фізики,
Міністерство освіти і науки України, м. Харків
Захист відбудеться " 10 " жовтня 2000 р. о 15 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради К 64.175.03 при Фізико-технічному інституті низьких
температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України (61164, м. Харків, пр. Леніна, 47).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці ФТІНТ НАН України
за адресою: 61164, м. Харків, пр. Леніна, 47.
Автореферат розіслано " 30 " серпня 2000 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
доктор фіз.-мат. наук Сиркін Є.С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. З погляду фiзики магнiтних явищ великий iнтерес представляють питання взаємозв'язку надпровiдностi i магнетизму, механiзм виникнення i характер магнiтного впорядкування у високотемпературних надпровідних (ВТНП) сполуках i його вплив на формування надпровiдних властивостей цих матерiалiв. Виходячи з того, що в багатьох сполуках можливе iснування надпровiдностi без магнiтного впорядкування, природно зробити висновок, що не iснує однозначного зв'язку мiж цими двома явищами. Проте в рядi ВТНП матерiалiв наявнiсть фазового розділу, шо утворюється за магнiтним механізмом, створює оптимальнi умови для надпровiдностi й iстотно впливає на фiзичнi властивостi надпровiдникiв.
Одним iз ВТНП, в якому експериментально виявлене спiвiснування надпровiдностi i магнетизму, є сполука YBa2Cu3O6+. У цій сполуцi спостерiгається залежнiсть магнiтних властивостей вiд кисневого iндексу 6 < 6+ < 7 i вiд наявності рiзного роду домiшок. Виявлено вплив не тiльки хiмiчного складу, але i фотоопромiнювання на провiднiсть матерiалу. На сьогоднiшнiй день накопичено багато iнформацiї про кристалiчну структуру сполуки. Є можливiсть порiвнювати й узагальнювати результати, отриманi рiзними методиками. З прикладної точки зору актуальнiсть дослiджень обумовлена добре розвиненою технологiєю синтезу YBa2Cu3O6+ з високою TC 90 K, що робить цей матеріал доступним для застосування в найближчому майбутньому.
Введення в YBa2Cu3O6+ невеликої кiлькостi домiшки 3d-металу в рядi випадкiв мало змiнює надпровiднi властивостi сполуки, але розширює можливостi його вивчення рiзними спектроскопiчними методами. З iншого боку, додавання магнiтних домiшок приводить до змiни магнiтних властивостей матерiалу, що позитивно позначається на його технологiчних властивостях. Вплив домiшок 3d-елементів на властивостi сполуки вимагає докладного вивчення.
Зв'язок роботи з науковими програмами. Дослiдження за темою дисертацiї входили в план вiдомчої тематики ФТIНТ НАНУ по темi 1.4.10.4.7 "Експериментальне i теоретичне вивчення термодинамiчних, кiнетичних i високочастотних властивостей магнiтних систем i їх динамiки" (№ держ. регiстр. 0195U009860), а також виконувались в рамках проектiв ДФФД України 2/133 "Накачка", 2.3/589 "Кроссинг" i проектiв ДКНТ України 9.01.01/027 "Квадруполь", 9.01.01/044 "Квадруполь 2".
Мета i завдання дослiдження. Метою цiєї дисертацiйної роботи було експериментальне визначення параметрiв локальних полiв на ядрах залiза в рiзних зразках YBa2(Cu157Fex)3O6+ у широкому iнтервалi температур i з'ясування механiзму встановлення магнiтного впорядкування у цьому ВТНП матерiалi, а також дослiдження впливу фотоопромiнювання на зразки YBa2(Cu157Fex)3O6+ методом мессбауерівської спектроскопiї.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОКАЛЬНОГО МАГНІТНОГО ВПОРЯДКУВАННЯ У ВТНП СПОЛУЦІ YBa2(Cu1-x57Fex)3O6+ МЕТОДОМ МЕССБАУЕРІВСЬКОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок