Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Українською реферат: СКЛАД ТА КОМУНІКАТИВНІ ФУНКЦІЇ ВТОРИННИХ ЧАСТОК

СКЛАД ТА КОМУНІКАТИВНІ ФУНКЦІЇ ВТОРИННИХ ЧАСТОК / сторінка 12

Назва:
СКЛАД ТА КОМУНІКАТИВНІ ФУНКЦІЇ ВТОРИННИХ ЧАСТОК
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,61 KB
Завантажень:
359
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Думка про безперервну динаміку мовних змін наочно виявляється у процесах партикуляції займенників, прислівників, дієслів, сполучників, вигуків, а також у різноманітних функціональних особливостях їх у комункативному плані.
Основні положення дисертації викладено в таких публікаціях:
1. Бондаренко Л.В. Трансформаційні процеси в партикульованих прислівниках // Наукові записки. – Випуск 48. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2003. – С.  – .
2. Бондаренко Л.В. Транспонований потенціал віддієслівних часток // Південний архів. Філологічні науки: Зб. наук. пр. Випуск ХХІ. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. – С.71 – .
3. Бондаренко Л.В. Ступені партикуляції займенників іменникового типу // Наукові записки. – Випуск 53. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2004. – С. – 216.
4. Бондаренко Л.В. Вторинні частки як засіб вираження бажальної модальності // Наукові записки. – Випуск 59. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2005. – С.  – 216.
5. Бондаренко Л.В. Терміни на позначення транспозиційних процесів у системі частин мови (на матеріалі часток) // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. пр. Випуск VІ. – К., 2005. – С. 259 – 263.
АНОТАЦІЯ
Бондаренко Л. В. Склад та комунікативні функції вторинних часток. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Кіровоград, 2005.
Дисертацію присвячено дослідженню проблеми обсягу, складу, походження та синтаксичного функціонування вторинних часток української мови. На матеріалі творів художньої літератури та розмовного мовлення здійснюється аналіз особливостей переходу слів п’яти лексико-граматичних класів (прислівників, займенників, дієслів, сполучників та вигуків) у частки; зясовуються причини, шляхи і механізми дії явища партикуляції в сучасній українській мові; аналізуються гібридні утворення, що контамінують у собі ознаки кількох частин мови.
Частка розглядається як значима одиниця на рівні комунікативного синтаксису для вираження актуального членування висловлення. Вперше в українському мовознавстві охарактеризовано здатність аналізованих вторинних одиниць виражати семантику ствердження та заперечення; розглянуто функціонування похідних часток (у тому числі і складених) як засобів вираження питальної та бажальної модальності. З огляду на досить складну систему взаємовідношень та взаємовпливів між частинами мови акцентується увага на безперервній динаміці мовних явищ взагалі і граматичних зокрема, одним із виявів якої є процес поповнення новими одиницями класу часток.
Ключові слова: вторинні частки, партикуляція, транспозиція, омонімія, комунікативний синтаксис, актуальне членування, тема і рема висловлення, стверджувальне і заперечне значення, питальна модальність, бажальна модальність.
АННОТАЦИЯ
Бондаренко Л.В. Состав и коммуникативные функции вторичных частиц. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – украинский язык. – Кировоградский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко, Кировоград, 2005.
Диссертация посвящена исследованию проблемы объема, состава, происхождения и синтаксического функционирования вторичных частиц украинского языка. На материале произведений художественной литературы и разговорной речи осуществляется анализ особенностей перехода слов разных лексико-грамматических классов в частицы; рассматриваются причины, пути и механизмы действия процесса партикуляции в современном украинском языке; анализируются гибридные образования, которые синтезируют в себе признаки нескольких частей речи.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: СКЛАД ТА КОМУНІКАТИВНІ ФУНКЦІЇ ВТОРИННИХ ЧАСТОК

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок