Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: СКЛАД ТА КОМУНІКАТИВНІ ФУНКЦІЇ ВТОРИННИХ ЧАСТОК

СКЛАД ТА КОМУНІКАТИВНІ ФУНКЦІЇ ВТОРИННИХ ЧАСТОК

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
СКЛАД ТА КОМУНІКАТИВНІ ФУНКЦІЇ ВТОРИННИХ ЧАСТОК
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,61 KB
Завантажень:
359
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
Бондаренко Людмила Василівна
УДК 81’367.635
СКЛАД ТА КОМУНІКАТИВНІ ФУНКЦІЇ
ВТОРИННИХ ЧАСТОК
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Кіровоград – 2005
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі української мови Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент
Поляруш Тамара Іванівна,
Кіровоградський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка,
кафедра української мови, доцент.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Олексенко Володимир Павлович,
Херсонський державний університет,
декан факультету філології та журналістики;
кандидат філологічних наук, доцент
Чумак Володимир Васильович,
Український мовно-інформаційний фонд
НАН України, старший науковий співробітник,
заступник директора.
Провідна установа: Рівненський державний гуманітарний університет,
кафедра української мови, Міністерство освіти і науки України, м.Рівне.
Захист відбудеться „30” вересня 2005 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.053.01 у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка за адресою: 25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка 1, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1).
Автореферат розіслано „30” серпня 2005 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Кухар  О. О.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Однією з недостатньо вивчених граматичних проблем залишаються процеси переходу слів між лексико-граматичниим класами. Певну інформацію такого плану містять праці В.В.Бабайцевої, І.Р.Вихованця, К.Г.Городенської, В.М.Ожогана. Суттєвим аспектом цієї загальної проблеми є перехід слів різних частин мови у частки. Питання походження і складу вторинних часток ще не до кінця розв’язане. Праці багатьох лінгвістів (О.К.Безпояско, О.М.Демської, Н.О.Крижанівської, Ю.І.Леденьова, Т.М.Ніколаєвої, В.В.Німчука, К.С.Симонової, Ю.Г.Скиби) містять обґрунтування аспектів частиномовного статусу часток, обсягу класу партикул та шляхів їх поповнення. Частки стали об’єктом вивчення у кандидатській дисертації О.П.Кушлик. Кандидатське дослідження О.М.Покидько було першою спробою вивчити інтонацію та функціональну семантику висловлювань із підсилювальними частками.
У сучасній граматичній науці все міцніше утверджується погляд на частку як одиницю, значиму насамперед на рівні синтаксичному. Компоненти цього лексико-граматичного класу функціонують у двох основних аспектах – як увиразнювачі темо-ремного поділу висловлювання і засоби формування основного модального плану його. Частки функціонують в усіх типах речень. Найчастіше вони вживаються у питальних, бажальних, спонукальних конструкціях, де є одним із засобів формування різних за метою та інтонаційним забарвленням типів висловлення.
Функціональний аспект вторинних часток, механізми процесів переходу в межах масивів “займенник – частка”, “прислівник – частка”, “дієслово – частка”, “сполучник – частка”, “вигук – частка” ще не були предметом окремого монографічного дослідження. Саме малоз’ясованість багатьох питань походження та синтаксичного функціонування вторинних часток і зумовлює актуальність обраної теми.
Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. Напрям дисертаційного дослідження відповідає темі “Актуальні проблеми лексики і граматики української мови” (№0204V000690), яка розробляється кафедрою української мови Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, і затверджена фаховою координаційною радою Інституту української мови НАН України (протокол № засідання наукової координаційної ради (“Українська мова”) від 4 грудня 2003 року).

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: СКЛАД ТА КОМУНІКАТИВНІ ФУНКЦІЇ ВТОРИННИХ ЧАСТОК

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок