Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОЛІТИКА “ВОЄННОГО КОМУНІЗМУ” І УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО, 1919 Р.

ПОЛІТИКА “ВОЄННОГО КОМУНІЗМУ” І УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО, 1919 Р.

Назва:
ПОЛІТИКА “ВОЄННОГО КОМУНІЗМУ” І УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО, 1919 Р.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,09 KB
Завантажень:
370
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Михайличенко Дмитро Юрійович
УДК 94(477):321.64”1919”+323.22+332.32
ПОЛІТИКА “ВОЄННОГО КОМУНІЗМУ” І УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО, 1919 Р.
Спеціальність – 07.00.01 – історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
Харків – 2002


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник – | доктор історичних наук, професор
Рибалка Іван Климентійович,
Харківський національний університет
ім. В.Н. Каразіна
Офіційні опоненти: | доктор історичних наук, професор
Лантух Валерій Васильович,
Харківський національний університет
ім. В.Н.Каразіна (м. Харків), професор
кафедри історії Росії історичного факультету
кандидат історичних наук, доцент
Яцюк Микола Володимирович,
Харківська державна академія
міського господарства (м. Харків),
доцент кафедри історії України
Провідна установа – | Інститут історії України НАН України
(відділ історії Української революції
1917 – 1921 рр.), м. Київ
Захист відбудеться “24” січня 2003 р. о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.10 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, (адреса: 61077, м. Харків, площа Свободи, 4, аудиторія IV-65).
З дисертацією можна ознайомитись в Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (61077, м. Харків, площа Свободи, 4).
Автореферат розісланий “17” грудня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради |
Пугач Є.П.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Комуністична програма перетворень суспільства передбачала радикальні зміни у сільському господарстві. Експропріація земельної власності та створення промислових армій, “зокрема, для землеробства”, задекларовані “Маніфестом Комуністичної партії”, означали радикальну зміну як господарства, так і вікової культури та побуту селянства. Дійсно, перетворення, що супроводжувалися швидкими, “шоковими” змінами форм господарювання і форм власності, часто суперечили інтересам широких мас населення, що породило масові антирадянські рухи, які протистояли радянській владі в громадянській війні.
Такий розвиток подій мав місце і в Україні, де, зважаючи на особливості національної та соціальної структури суспільства, повстанський рух селянства був особливо значущим чинником Української революції 1917 – 1921 рр. В 1919 році його розвиток був безпосередньо пов’язаний зі здійсненням так званої політики “воєнного комунізму”. Отже, мова йде про один з ключових чинників, дослідження якого є необхідним для розуміння переломної для України доби визвольних змагань початку минулого сторіччя, і що його дослідження було суттєво ускладнено низкою міфологем та стереотипів радянської історіографії. Слід додати, що дослідження масових народних рухів під час кардинальних змін у суспільстві є одним з найактуальніших та провідних напрямків сучасного суспільствознавства.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана на кафедрі історії України історичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, як складова частина наукової програми кафедри “Політична та соціально-економічна історія України ХХ століття”.
Хронологічні рамки дослідження обмежені січнем – серпнем 1919 року, тобто часом існування так званої другої радянської республіки в Україні в роки революції та громадянської війни.
Мета і завдання дослідження визначені з урахуванням актуальності теми та ступенем її наукової розробки. Метою роботи є дослідження впливу здійснення політики “воєнного комунізму” на становище українського селянства, суспільно-політичну ситуацію на селі та розвиток антирадянського селянського руху в Україні.
Виходячи з поставленої мети, можна визначити такі завдання дослідження:
1) всебічно проаналізувати стан джерельної бази дослідження та оцінити рівень наукової розробки теми в історіографії, визначивши питання, що потребують дослідження, перш за все з точки зору їх наукової та політичної актуальності для сучасної України;
2) розглянути зміст, спрямованість та здійснення політики “воєнного комунізму” на селі;
3) дослідити вплив здійснення політики “воєнного комунізму” на розвиток антирадянського селянського руху в Україні, визначити його програму, ідеологію, політичне структурування, основні форми та динаміку, періодизацію;
4) визначити значення селянського руху в Україні в 1919 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ПОЛІТИКА “ВОЄННОГО КОМУНІЗМУ” І УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО, 1919 Р.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок