Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТРАДИЦІЙНЕ ЖИТЛОВО-ГОСПОДАРСЬКЕ БУДІВНИЦТВО УКРАЇНЦІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ І ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ВОЛИНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст: Етнічні риси і локальна специфіка

ТРАДИЦІЙНЕ ЖИТЛОВО-ГОСПОДАРСЬКЕ БУДІВНИЦТВО УКРАЇНЦІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ І ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ВОЛИНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст: Етнічні риси і локальна специфіка

Назва:
ТРАДИЦІЙНЕ ЖИТЛОВО-ГОСПОДАРСЬКЕ БУДІВНИЦТВО УКРАЇНЦІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ І ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ВОЛИНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст: Етнічні риси і локальна специфіка
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,04 KB
Завантажень:
17
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Національна академія наук України
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича
Інститут народознавства
РАДОВИЧ Роман Богданович
УДК 39 +728.6] (= 161.2) (0.9)
(477.83/.86 + 477.82) “ХVІІІ – ХІХ”
ТРАДИЦІЙНЕ ЖИТЛОВО-ГОСПОДАРСЬКЕ
БУДІВНИЦТВО УКРАЇНЦІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ
ГАЛИЧИНИ І ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ВОЛИНІ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст:
Етнічні риси і локальна специфіка
07.00.05 – етнологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Львів – 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті народознавства НАН України
Науковий керівник: доктор історичних наук, доцент
Глушко Михайло Степанович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка,
професор кафедри етнології
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Борисенко Валентина Кирилівна,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
професор кафедри краєзнавства та етнології
кандидат історичних наук, доцент
Данилюк Архип Григорович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка,
доцент кафедри географії України
Захист відбудеться 9 жовтня 2007 р. о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4)
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту україно-знавства ім. І. Крип’якевича НАН України (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4)
Автореферат розісланий 7 вересня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Середа О. В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Народне будівництво є однією з найважливіших складових матеріальної культури етносу, де відображено його історичну долю, соціальні, виробничі і побутові відносини, а також міжетнічні взаємозв’язки. Зазнаючи постійного вдосконалення і збагачення, впродовж віків будівельна культура зберігала споконвічні традиції. Селянський двір та його елементи виконували важливі функції в системі життєзабезпечення – захисну (житло) і виробничу (господарські будівлі). У зв’язку з цим і виникає необхідність глибокого та всебічного вивчення й аналізу головних компонентів житлово-господарського комплексу .
Дослідження житлових та господарських будівель, типів і варіантів забудови селянського двору північно-західної Галичини та південного заходу Волині, їх локальних особливостей, загальноукраїнських і загальнослов’ян-ських рис, а також іноетнічних впливів актуальне також з погляду з’ясування етнічної історії України. Зокрема, зважаючи на те, що й досі остаточно не локалізовано терени проживання українських етнографічних груп, робота має важливе значення для уточнення історико-етнографічного та етнографічно-архітектурного районування цієї території й України загалом.
Ділянка народної культури, що досліджується, становить великий інтерес і з погляду можливого використання багатовікового та багатогранного досвіду в cучacнiй пpактицi, в подальшому нaгpoмaджeнні будівельних знань, формуванні і розвитку інженерно-архітектурної думки тощо.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамках наукової теми “Наукові засади забудови сектора “Львів-щина” Музею народної архітектури та побуту у м. Львові.
Об’єктом дослідження є народне будівництво північно-західної Гали-чини та південно-західної Волині в системі традиційно-побутової культури українського народу, а предметом – традиційний житлово-господарський комплекс (садиба, житло, господарські будівлі, малі архітектурні форми двору).
Мета дисертаційного дослідження – комплексний аналіз типів і варіантів забудови селянського двору українців північно-західної Галичини та південно-західної Волині, житлових і господарських споруд, їх планувальних схем та конструктивних типів, а також виокремлення архітектурно-етно-графічних районів означеної території.
Для реалізації мети поставлені такі завдання:

систематизувати відомості про традиційний житлово-господарський комплекс (двір, житло, господарські будівлі) окресленого регіону у відповідності з соціально-економічними параметрами і функціональ-ним призначенням, архітектурно-планувальними особливостями та конструкцією;

уточнити і локалізувати будівельну термінологію;

визначити загальні і специфічні риси житлово-господарського комп-лек-су розглядуваної території з метою детермінації їх архітектурно-етнографічних особливостей та проведення просторово-терито-ріальної локалізації;

окреслити окремі архітектурно-етнографічні райони північно-західної частини Галичини та південного заходу Волині;

виявити генетичну спорідненість походження житлових та госпо-дарських будівель двору, а також типів і варіантів забудови селянського двору досліджуваного регіону із загальноукраїнським житлово-господарським комплексом;

простежити етнокультурні зв’язки місцевих автохтонів з будівельною культурою інших українських етнографічних груп, слов’янських і неслов’янських етносів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ТРАДИЦІЙНЕ ЖИТЛОВО-ГОСПОДАРСЬКЕ БУДІВНИЦТВО УКРАЇНЦІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ І ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ВОЛИНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст: Етнічні риси і локальна специфіка

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок