Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВПЛИВ КРІОКОНСЕРВОВАНИХ ПРОДУКТІВ ЕМБРІОФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОЦЕСИ АПОПТОЗУ ПРИ АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ

ВПЛИВ КРІОКОНСЕРВОВАНИХ ПРОДУКТІВ ЕМБРІОФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОЦЕСИ АПОПТОЗУ ПРИ АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ

Назва:
ВПЛИВ КРІОКОНСЕРВОВАНИХ ПРОДУКТІВ ЕМБРІОФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОЦЕСИ АПОПТОЗУ ПРИ АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,07 KB
Завантажень:
138
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ
РАССОХА ІРИНА ВІКТОРІВНА
 
 
УДК611.0133/8.08:576367:616.72-002.77
ВПЛИВ КРІОКОНСЕРВОВАНИХ ПРОДУКТІВ ЕМБРІОФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ
НА ПРОЦЕСИ АПОПТОЗУ ПРИ АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ
03.00.19. — кріобіологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Харків – 2005


Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Iнститутi проблем крiобiологii i крiомедицини НАН Украiни
Науковий керiвник: член-кореспондент НАН Украiни,
доктор медичних наук, професор
Гольцев Анатолiй Миколайович, Iнститут проблем крiобiологii i крiомедицини НАН Украiни, заст. директора з наукової роботи ІПКіК НАН України, м. Харків
Офiцiйнi опоненти: доктор бiологiчних наук, професор
Жегунов Геннадiй Федорович, Харкiвська
державна зооветеринарна академiя МАП Украiни, завiдувач кафедри хiмii i бiохiмii, м. Харків
доктор медичних наук, професор
Кайдашев Iгор Петрович,Українська медична
стоматологічна академія МОЗ України, завiдувач Центральноi науково - дослідної лабораторії та кафедри внутрішніх хвороб з доглядом за хворими, м. Полтава
 
Провiдна установа: Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О. Богомольця МОЗ України, відділ експери-ментальноi та клiнiчноi iмунологii, м. Киiв.
Захист вiдбудеться “- 24----” --------травня--------- 2005 року о -1330-годинi на засiданнi спецiалiзованоi вченоi ради Д 64.242.01. при Iнститутi проблем крiобiологii i крiомедицини НАН Украiни,61015, Харкiв – 15, вул. Переяславська, 23
З дисертацiєю можна ознайомитися у бiблiотецi ІПКiК НАН Украiни за адресою: 61015, Харкiв – 15, вул. Переяславська, 23
Автореферат розiсланий “----23------” ----------квiтня------------- 2005 р.
Вчений секретар
спецiалiзованоi вченої ради,
член-кореспондент НАН України Гольцев А.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Вивчення протягом тривалого часу властивостей і характеристик продуктів ембріофетоплацентарного комплексу (ПЕФПК) продемонструвало широкий спектр їхньої біологічної активності та затребуваність для лікування рiзноманiтних патологій людини [Грищенко В.И. и др., 1996, 2002; Гольцев А.Н. и др., 2003]. Гідне місце у цих роботах займає кріобіологічний вектор, у якому можна виділити два ключових моменти: по-перше, розробка ефективних методів кріоконсервування зазначених біооб’єктів та, по-друге, вивчення особливостей механізмів реалізації їхнього терапевтичного ефекту після кріоконсервування.
Усе менше викликає сумнівів той факт, що традиційне застосування імуносупресивних препаратів при аутоімунних захворюваннях (АІЗ) є малоефективним методом їх лікування. Механізми зриву імунологічної толерантності при АІЗ, зокрема при ревматоїдному артриті (РА), до цього часу до кінця не з’ясовані, однак вже зараз очевидна необхідність перегляду стратегії лікування цієї патології. У патогенезі РА істотною є зміна балансу регуляторних популяцій імунокомпетентних клітин (ІКК) i експансія запальних цитокінів внаслідок дисфункції кооперативно реалізуємого Т-клітинно-моноцитарно-макрофагального механізму [Dinarello C.A. et al., 2000; Насонов Е.Л., 2001; Koshy P.J. et al., 2002]. Лише нещодавно пригорнула до себе увагу як одна з можливих причин розвитку РА проблема генетичних та метаболічних порушень ініціації й реалізації апоптозу [Burger D., 2000; Eguchi K., 2001; Catrina A.I. et al., 2002].
Апоптоз є універсальним фізіологічним процесом, що відіграє фундаментальну роль у підтримці структурно-функціональної сталості як окремих органів та тканин, так і організму в цілому [Kerr J. F et al., 1972; Afford S. et al., 2000; Райхлин Н.Т. и др., 2002; Ярилин А.А. и др., 2004]. Порушення механізмів клітинної загибелі є патогенетично значною ланкою розвитку багатьох патологічних станів [Чехун В.Ф., 1999; Lenardo M. еt al., 2002; Жданов А. В. и др., 2003]. Ілюстрацією щодо важливості апоптозу для підтримки нормального рівня функціонування організму можуть бути імунопатології, при яких аутореактивні ІКК “уникають” його [Eguchi K.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ВПЛИВ КРІОКОНСЕРВОВАНИХ ПРОДУКТІВ ЕМБРІОФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОЦЕСИ АПОПТОЗУ ПРИ АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок