Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ПРИРОДОКОРИСТУВАЧІВ (за матеріалами підприємств Закарпатської області)

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ПРИРОДОКОРИСТУВАЧІВ (за матеріалами підприємств Закарпатської області)

Назва:
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ПРИРОДОКОРИСТУВАЧІВ (за матеріалами підприємств Закарпатської області)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,09 KB
Завантажень:
207
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Петровці Михайло Михайлович
УДК 658 (043.3)
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ПРИРОДОКОРИСТУВАЧІВ
(за матеріалами підприємств
Закарпатської області)
Спеціальність 08.06.01 –
економіка, організація і управління підприємствами
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Ужгород – 2004
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі економіки, менеджменту та маркетингу
Ужгородського національного університету
Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Бойко Микола Миколайович,
Ужгородський національний університет
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Пила Василь Іванович,
Науково-дослідний економічний інститут
Мінекономіки України, завідувач відділу
проблем регіональної економіки
кандидат економічних наук
Балян Ануш Валеріївна,
Закарпатський інститут агропромислового
виробництва УААН України,
директор інституту
Провідна установа: Інститут регіональних досліджень НАН України,
відділ регіональної екологічної політики, м. Львів.
Захист відбудеться 26.03.2004 р., о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 61.051.02 в Ужгородському національному університеті за адресою: м.Ужгород, пл. Народна, 3, ауд. 47.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Ужгородського національного університету за адресою: м. Ужгород, вул. Капітульна, 9.
Автореферат розісланий 25.02.2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради С.С. Слава


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В умовах трансформації економічних відносин, значного спаду обсягів виробництва однією із головних проблем переходу до соціально орієнтованої конкурентоздатної економіки є підвищення ефективності діяльності підприємств як первинної народногосподарської ланки. Особливої актуальності вона набуває для підприємств-природокористувачів у зв’язку з тим, що реформування економіки України відбувається одночасно із загостренням екологічної та ресурсної кризи, коли від роботи підприємств з використання природних ресурсів у значній мірі залежать не тільки їх збитковість чи прибутковість, але й умови життя більшості населення.
Питання підвищення ефективності діяльності підприємств як засобу виживання в жорсткій конкуренції і однієї з умов сталого розвитку займає важливе місце в сучасних наукових дослідженнях. Теоретичні аспекти функціонування підприємств в умовах переходу до ринкової економіки, вплив організаційно-економічних та соціальних факторів на результати їх господарювання висвітлені в працях О.І.Амоші, С.І.Бандура, Є.І.Бойка, В.М.Геєця, М.І.Долішнього, С.М.Злупка, І.І.Лукінова, В.П.Мікловди, М.І.Пітюлича, В.І.Пили, Я.О.Побурка та інших. Природно-ресурсні аспекти діяльності підприємств знайшли відображення в наукових публікаціях А.В.Балян, М.М.Бойка, О.А.Голуба, С.І.Дорогунцова, В.П.Долинського, В.С.Кравціва, М.А.Лендєла, Ю.В.Манівчука, В.С.Міщенка, М.Ю.Рущака, П.Т.Саблука, І.М.Синякевича, П.Ю.Студеняка, О.І.Фурдичка, С.К.Харіч-кова та інших.
Разом з тим, незважаючи на значний науковий доробок з цих питань, дослідженнями не охоплено всього спектру проблем діяльності підприємств з використання природних ресурсів у нових умовах господарювання. Крім того, більшістю науковців робиться наголос на регіональних аспектах ефективності використання природних ресурсів, а не на первинній ланці природокористування – підприємстві-природокористувачі.
Особливості функціонування підприємств-природокористувачів, обумовлені характером використовуваних природних ресурсів, недоско-налість існуючих економічних методів оптимізації природокористування, небезпечно висока ресурсоємність валового внутрішнього продукту України, диспаритет цін на продукцію природно-ресурсних і обробних галузей об’єктивно викликають необхідність подальшого розвитку теоретичних і методологічних засад ефективності господарювання цих підприємств.
Підвищеної уваги науковців потребують дослідження ефективності діяльності підприємств-природокористувачів Закарпаття у зв’язку з тим, що область, по-перше, є унікальним і одночасно екологовразливим природно-ресурсним та рекреаційним регіоном України, в якому зосереджено 6% потенціалу водних ресурсів, 10,3% лісових та 7,3% природно-рекреаційних ресурсів країни при питомій вазі території 2,1%, по-друге, межує з чотирма державами, на які екологічно впливають результати господарювання підприємств з використання природних ресурсів області, по-третє, природно-ресурсний потенціал регіону все ще використовується недостатньо і нераціонально.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ПРИРОДОКОРИСТУВАЧІВ (за матеріалами підприємств Закарпатської області)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок