Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ПРОЦЕСУ ПРОПАРЮВАННЯ БУКОВИХ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ПРОЦЕСУ ПРОПАРЮВАННЯ БУКОВИХ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

Назва:
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ПРОЦЕСУ ПРОПАРЮВАННЯ БУКОВИХ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,23 KB
Завантажень:
415
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УДК 674.047
КРАВЕЦЬ ІГОР ПЕТРОВИЧ
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ПРОЦЕСУ ПРОПАРЮВАННЯ БУКОВИХ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ
Спеціальність 05.05.07 - машини та процеси лісівничого комплексу
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Львів - 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі технології деревообробки і захисту деревини Українського державного лісотехнічного уні-вер-си-тету Мініс-терства освіти і науки України.
Науковий керівник - доктор технічних наук, професор
Білей Петро Васильович,
Український державний лісотехнічний
уні-вер-си-тет, завідувач кафедри технології
деревообробки і захисту деревини.

Офіційні опоненти: - доктор технічних наук, доцент
Бехта Павло Антонович, Український державний лісотехнічний уні-вер-си-тет, завідувач кафедри хімічної техно-ло-гії переробки деревини і безпеки життєдіяльності;
кандидат технічних наук
Ганцюк Володимир Михайлович,
ВАТ “Надвірнянський лісокомбінат”,
голова правління.
Провідна установа державний університет “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України, кафедра хімічної інженерії та промислової екології, м.Львів.
Захист відбудеться "26" вересня 2000 р. о 14 год 30 хв на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.03 Українського державного лісо-технічного університету за адресою: 79057, м. Львів, вул.ген.Чупринки, 103, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського держав-но-го лісотехнічного уні-вер-си-тету за адресою: 79057, м.Львів, вул. ген. Чуп-ринки, 101.
Автореферат розісланий 17 серпня 2000 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Прокопович Б.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Деревина бука, завдяки високим технічним якос-тям та гарній текстурі, знайшла широке застосування у деревообробній, меблевій та інших галузях промисловості. Поряд із високою міцністю, не-великою об’ємною вагою, але достатньою густиною, хімічною стійкістю деревина бука має високу гідрофільність і здатність руйнуватися під дією грибів та бактерій.
Зменшити втрати деревини від грибкових пошкоджень під час збе-рігання та транспортування можна за рахунок проведення теплової стери-лізації шляхом пропарювання. Теплова обробка деревини вико-ристо-ву-ється у багатьох виробництвах: лущеного і струганого шпону, у лісо-пиленні, процесах гнуття та пресування.
У відповідності з технічними умовами ГОСТ 2695-83 Ст.СЕВ 2377-80, Ст.СЕВ 2371-80, Ст.СЕВ 2372-80 "Пиломатериалы лиственных пород" (пункт 2.1) виробництва букових пиломатеріалів, вони повинні пропа-рюватись. Однак, рекомендацій щодо режимів та технології, тривалості обробки, застосування обладнання в нормативних документах не наведено. Відсутність процесу пропарювання букових пиломатеріалів після лісо-пилення є причиною значних втрат деревини від розтріскування, враження грибами та комахами. У виробничих умовах, під час проведення процесу пропарювання практиками, не враховується багато факторів: особливостей будови деревини бука, її густини, теплових та механічних властивостей. Все це приводить до зайвих втрат матеріалу, теплової енергії та якісних показників букових пиломатеріалів. Таким чином, наведене вище свідчить про актуальність дослідження процесу пропарювання букових пило-ма-те-ріалів.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема ди-сер-тації є розділом наукового напряму кафедри технології деревообробки і захисту деревини з проблем: "Розробка теоретичних основ енергоощадних способів сушіння деревини промислових порід" та "Розробка теоретичних основ використання нетрадиційних джерел енергії в лісопромисловому комплексі" на 1995…1999 роки.
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є вдосконалення режимів та технології про-парювання букових пиломатеріалів шляхом ідентифікації закономірностей їх теплової обробки. Виходячи з поставленої мети, потрібно було вирішити такі завдання дослідження:
- розробити фізико-математичну модель процесу нагрівання пило-матеріалів при нестаціонарному теплообміні;
- провести аналіз методів розрахунку тривалості початкового нагрівання деревини в різних процесах теплової обробки;
- розроби ти методику експериментальних досліджень динаміки процесу теплової обробки пиломатеріалів та визначення впливу теплової обробки на фізико-механічні властивості деревини бука;
- розробити прикладну методику математичної обробки та аналізу результатів експериментальних даних;
- ідентифікувати закономірності процесу пропарювання букових пиломатеріалів;
- розробити режими і технологію пропарювання букових пило-матеріалів та провести їх перевірку у виробничих умовах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ПРОЦЕСУ ПРОПАРЮВАННЯ БУКОВИХ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок