Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ В БАНКАХ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ В БАНКАХ УКРАЇНИ

Назва:
УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ В БАНКАХ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,99 KB
Завантажень:
462
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. В.Н. КАРАЗІНА
МАЛЮТІН ОЛЕКСАНДР КОСТЯНТИНОВИЧ
УДК 336.767
УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ В БАНКАХ УКРАЇНИ
Спеціальність 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українській академії банківської справи
Національного банку України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Науменкова Світлана Валентинівна,
Українська академія банківської справи
Національного банку України,
завідуюча кафедрою фінансів
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Міщенко Володимир Акимович,
Національний технічний університет
“Харківський політехнічний інститут”
Міністерства освіти і науки України,
завідуючий кафедрою фінансів
та зовнішньоекономічної діяльності;
кандидат економічних наук, доцент Прасолова Світлана Павлівна, Полтавський університет споживчої кооперації України Укоопспілки та Міністерства освіти і науки України, кафедра банківської справи
Провідна установа – Донецький національний університет,
кафедра фінансів та банківської справи,
Міністерство освіти і науки України, м. Донецьк
Захист дисертації відбудеться “14” жовтня 2005 р. о 14-00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.01 Харківського
національного університету ім. В.Н. Каразіна за адресою: 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 1, ауд. 4-11.
З дисертацією можна ознайомитися в Центральній науковій біблі-отеці Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, площа Свободи, 4.
Автореферат розісланий “09” вересня 2005 р.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю удосконалення концептуальних підходів до управління портфельними інвестиціями в банках України. На сучасному етапі підвищується роль банківської системи у мобілізації та перерозподілі фінансових ресурсів. Здійснюючи портфельні інвестиції на фондовому ринку і виступаючи посередником між покупцями і продавцями цінних паперів, банки виконують важливу роль у розвитку вторинного ринку. Основні функції банківського портфельного інвестування – це: забезпечення гнучкості банківського портфеля активів; стабілізація доходів банку незалежно від фаз ділового циклу за рахунок диверсифікації портфеля; компенсація кредитного ризику в портфелі банківських позик; підтримка ліквідності активів банку; поліпшення фінансових показників балансу банку. На наш погляд, розширення сфери банківської діяльності на фондовому ринку вимагає вдосконалення методології банківського менеджменту, розробки нових підходів до формування банківського портфеля цінних паперів, запровадження ефективних механізмів управління портфельними інвестиціями, використання різноманітних методів, прийомів і способів аналізу.
Необхідно відзначити, що великий внесок в дослідження цієї проблеми внесли такі економісти, як Дж.К. Ерроу, Г.М. Марковіц, В.Ф. Шарп, Дж. Тобін, Ф. Блек, М. Шоулс, Р. Мертон, Л. Башельє, Ф. Кнайт, З. Тейлор, П.А. Самуельсон, Х. Харст, Д. Кох, Р. Росс, М. Рубінштейн та інші.
Дослідження проблем удосконалення портфельної теорії, формування і управління інвестиційним портфелем знайшло своє відображення в наукових працях вітчизняних вчених І.А. Бланка, В.С. Загорського, О.Д. Заруби, Т.С. Клебанової, Т.И. Лепейка, Б.Л. Луціва, В.В. Міхальського, О.Н. Мозгового, С.В. Науменкової, Л.О. Примостки, Г.Ф. Смалюк, С.Т. Шклярука та ін.
Високо оцінюючи внесок вітчизняних і зарубіжних авторів у вирішення питань удосконалення портфельної теорії, слід зазначити об’єктивну необхідність подальшого поглиблення теоретичних досліджень і практичних розробок з питань формування і управління портфелем цінних паперів банку, у т.ч. з урахуванням особливостей функціонування банківського сектора та розвитку фінансового ринку України; запровадження нових методів управління та хеджування портфельних ризиків. У зв’язку з цим актуальною є розробка та запровадження нових методів управління фінансовим ризиком на основі використання моделей логіко-ймовірнісної динаміки ринків, що припускають побудову багакрокових стратегій хеджу за критеріями “ефективність – ризик”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ В БАНКАХ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок