Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЯКІСТЬ ПРИБУТКУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ЯКІСТЬ ПРИБУТКУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Назва:
ЯКІСТЬ ПРИБУТКУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,48 KB
Завантажень:
143
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ім. М. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО
ХІСТЄВА ОЛЕНА В’ЯЧЕСЛАВІВНА
УДК 658.155.018:330.342
ЯКІСТЬ ПРИБУТКУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Спеціальність 08.07.05 - Економіка торгівлі та послуг
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук
Донецьк -2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Донецькому державному університеті економіки і
торгівлі ім. М.Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник | – доктор економічних наук, професор
Омелянович Лідія Олександрівна,
Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського, перший проректор, завідувач кафедри фінансів.
Офіційні опоненти: | - доктор економічних наук, професор
Крамаренко Галина Олександрівна,
Дніпропетровський університет економіки та права,
завідувач кафедри фінансів і банківської справи;
- кандидат економічних наук, доцент
Мельникова Марина Віталіївна,
Інститут економіки промисловості НАН України,
старший науковий співробітник відділу проблем
економіки підприємств.
Провідна установа | Полтавський університет споживчої кооперації
Укоопспілки (м. Полтава).
Захист відбудеться 28 березня 2006 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.055.01 у Донецькому державному університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України за адресою: 83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського за адресою: 83017, м. Донецьк, б-р Шевченка, 30.
Автореферат розісланий 28 лютого 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В. Виноградова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Забезпечення динаміки сталого розвитку підприємства визначається його спроможністю здійснювати фінансування відтворювального процесу на розширеній основі. А для цього необхідно, в першу чергу, отримувати прибуток, що забезпечує розширене відтворення підприємства, тобто прибуток певної величини і якості.
Проблеми формування і використання прибутку підприємства, його прибуткової діяльності в різних аспектах досліджувалися науковцями України і зарубіжжя. Серед них визначимо: Г. Азгальдова, І. Бланка, І. Балабанова, Л. Бадалова, Б. Данилишина, Дж. Джурана, С. Дорогунцова, І. Каца, Г. Крамаренко, М. Коробова, Л. Лігоненко, А. Мазаракі, А. Маршалову, Н. Менкью, М. Мельникову, Л. Омелянович, А. Поддєрьогіна, Р. Солоу, А. Садєкова, Р. Сайфуліна, О.Стоянову, Н. Ушакову, Н.Чумаченка, А. Шеремета. Як за радянських часів, так і в період ринкових трансформацій, ці проблеми залишаються актуальними і не до кінця вирішеними. Так, за межами сучасних досліджень залишаються поєднання якісної та кількісної характеристик прибутку, що поширює не тільки систему об’єктів якості, а й просуває показник прибутку на принципово новий рівень і місце у фінансовому механізмі підприємства.
Крім цього актуальним є перенос уваги з суто економічної характеристики категорії прибутку на відповідність вимогам окремих процесів, тобто кваліметричну складову.
Актуальність дослідження теоретичних основ категорії „якість прибутку”, прикладного аспекту якості прибутку у контексті визначення фактичного стану економічної діяльності підприємства і прогнозування ймовірного характеру подальшого розвитку обумовило вибір теми дисертації, визначили її мету, завдання і зміст.
Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до планів науково-дослідної роботи Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського на 2000-2005 рр., а саме: Д "Розробка науково-методичних рекомендацій з нових фінансово-кредитних дисциплін навчального плану (спеціальність 7.050.104 “Фінанси”), в якій досліджено основні складові сталого розвитку підприємства та умови фінансового забезпечення; №917/2003 “Управління якістю навчального процесу в ДонДУЕТ на основі освітніх стандартів” (державний реєстраційний номер 0103U007786), в якій розроблено та впроваджено протоколи відповідності елементів системи якості вимогам стандартів; госпдоговірних науково-дослідних робіт: № КЦА-8 (102-3)/1 "Якість прибутку та її вплив на фінансову сталість підприємства" (державний реєстраційний номер 0103U005526), в якій надано оцінку якості прибутку підприємства та визначено можливості його сталого розвитку; № КЦА-9 (103-1) "Управління витратами підприємства" (державний реєстраційний номер 0103U005525), в якій запропоновано економічний механізм управління підприємством, в основу якого покладено оцінку витрат на функціонування системи управління якістю прибутку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ЯКІСТЬ ПРИБУТКУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок