Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ НАПОВНЕНИХ, ГРАДІЄНТНИХ, ЙОНОМЕРВМІСНИХ ВЗАЄМОПРОНИКНИХ ПОЛІМЕРНИХ СІТОК

ФОРМУВАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ НАПОВНЕНИХ, ГРАДІЄНТНИХ, ЙОНОМЕРВМІСНИХ ВЗАЄМОПРОНИКНИХ ПОЛІМЕРНИХ СІТОК

Назва:
ФОРМУВАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ НАПОВНЕНИХ, ГРАДІЄНТНИХ, ЙОНОМЕРВМІСНИХ ВЗАЄМОПРОНИКНИХ ПОЛІМЕРНИХ СІТОК
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,39 KB
Завантажень:
150
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК
На правах рукопису
УДК 541.64:539.2
Карабанова
Людмила Василівна
ФОРМУВАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ НАПОВНЕНИХ, ГРАДІЄНТНИХ, ЙОНОМЕРВМІСНИХ ВЗАЄМОПРОНИКНИХ ПОЛІМЕРНИХ СІТОК
02.00.06 - Хімія високомолекулярних сполук
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора хімічних наук
Київ-2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті хімії високомолекуляних сполук НАН України.
Офіційні опоненти:
доктор хімічних наук, професор Брик Михайло Теодорович,
Національний університет “ Києво-Могилянська Академія”,
Перший віце-президент
доктор хімічних наук, професор Нижник Валерій Васильович,
Київський Національний університет імені Тараса Шевченка,
професор кафедри хімії високомолекулярних сполук
доктор хімічних наук, старший науковий співробітник
Михальчук Володимир Михайлович, Донецький Національний
університет, професор кафедри фізичної хімії
Провідна установа - Український Державний хіміко-технологічний
університет, кафедра хімічної технології високомолекулярних сполук, м.Дніпропетровськ
Захист відбудеться “ 24 ” жовтня 2001 р. о 14 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.179.01 при Інституті хімії
високомолекулярних сполук НАН України за адресою: 02160, Київ-160, Харківське шосе, 48 (факс: 044-5524064)
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України.
Автореферат розіслано “ 18 ” вересня 2001 р.
Вчений секретар Спеціалізованої
вченої ради Д 26.179.01
доктор хімічних наук Ю.М.Нізельський
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Розвиток хімії полімерів найближчим часом буде відбуватися не стільки шляхом створення нових полімерів, скільки шляхом модифікації властивостей вже існуючих. Одним з методів модифікації власти-востей полімерів є отримання полімерних сумішей. Єдиним методом отримання сумішей полімерів тривимірної структури є синтез взаємопроникних полімерних сіток (ВПС). Синтез ВПС дозволяє шляхом комбінування різних за хімічним складом полімерів тривимірної структури створювати матеріали з широким діапазоном властивостей, які не тільки поєднують у собі властивості складових компонентів, але й у багатьох випадках перевищують їх за своїми фізико-механічними характеристиками.
У перших роботах з дослідження ВПС, яке було розпочато у 70ті роки під керівництвом академіка Ю.С.Ліпатова, з’ясовано, що компоненти ВПС у біль-шості випадків термодинамічно несумісні. Внаслідок цього при синтезі ВПС паралельно з хімічним процесом формування полімерних сіток протікає фізич-ний процес мікрофазового розподілу компонентів, який є слідством термодина-мічної несумісності зростаючих полімерних фрагментів різнорідних сіток. Створення нових типів ВПС (наповнених, градієнтних, йономервмісних) приве-ло до необхідності вивчення впливу наповнювачів, градієнту складу та йоноген-них груп на процеси формування полімерних сіток та мікрофазового розподілу компонентів у ВПС. На початок проведення даних досліджень не існувало робіт, присвячених вивченню кінетичних особливостей формування ВПС та їх взаємозв’язку із структурою та властивостями, робіт з вивчення впливу напов-нювачів на формування та властивості ВПС. Недостатньо були досліджені про-цеси формування граничних шарів ВПС у присутності наповнювачів різної хімічної природи. Проте вивчення впливу наповнювачів на кінетику формуван-ня, мікрофазовий розподіл, термодинамічну сумісність компонентів, структуру та властивості ВПС дозволяє з’ясувати механізм впливу наповнювачів на фор-мування наповнених ВПС, що дає можливість оптимізувати умови створення композиційних полімерних матеріалів із заданим комплексом властивостей.
Дослідженню градієнтних ВПС присвячена невелика кількість робіт, і акцент у них робиться на морфологічних та фізико-механічних експериментах. Систематичних досліджень градієнтних ВПС не проводилося. Немає даних про термодинамічні дослідження градієнтних ВПС, не вивченим є механізм форму-вання сіток у шарах градієнтних ВПС, зокрема, особливостей формування дру-гої сітки у сітці-матриці з урахуванням хімічної та структурної гетерогенності кожного з компонентів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ НАПОВНЕНИХ, ГРАДІЄНТНИХ, ЙОНОМЕРВМІСНИХ ВЗАЄМОПРОНИКНИХ ПОЛІМЕРНИХ СІТОК

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок