Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОСТАРБАЙТЕРИ” З ПОДІЛЛЯ (1942 – 1947 рр.)

ОСТАРБАЙТЕРИ” З ПОДІЛЛЯ (1942 – 1947 рр.)

Назва:
ОСТАРБАЙТЕРИ” З ПОДІЛЛЯ (1942 – 1947 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,44 KB
Завантажень:
159
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. В. Н. КАРАЗІНА
Гальчак Сергій Дмитрович
УДК 94 (477. 44) “1939/1945”
ОСТАРБАЙТЕРИ” З ПОДІЛЛЯ
(1942 – 1947 рр.)
07.00.01 – Історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Харків-2003
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у відділі регіональних проблем історії України Інституту
історії України НАН України
Науковий керівник – доктор історичних наук, професор,
академік НАН України
ТРОНЬКО Петро Тимофійович,
завідуючий відділом регіональних
проблем історії України
Інституту історії України
НАН України
Офіційні опоненти – доктор історичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
РЕЄНТ Олександр Петрович,
заступник директора
Інституту історії України
НАН України;
 
кандидат історичних наук
СКОРОБАГАТОВ Анатолій Васильович,
доцент кафедри історії України
Харківського національного університету
ім. В. Н. Каразіна
Провідна установа – Донецький національний університет
Міністерства освіти і науки України
(кафедра історії України)
Захист відбудеться “4” квітня 2003 р. о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.10 в Харківському національному універ-ситеті ім. В. Н. Каразіна (61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. IV-65).
З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харків-ського національного університету ім. В. Н. Каразіна.
Автореферат розісланий “7” лютого 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Є. П. Пугач
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження зумовлена демократизацією українсько-го суспільства, що створила можливості для реалізації наукового та сус-пільного інтересу до однієї з найбільш соціально потерпілої від то-талітарних режимів категорії населення – колишніх “остарбайтерів”. Понад півстоліття злочинне використання Третім рейхом рабської, примусової праці українських бранців, тривале упереджене ставлення до них на батьківщині (в СРСР) були історією забуття. Лише в умовах становлення України як незалежної демократичної держави до “східних робітників” проявлено увагу. Сьогодні колишні невільники, особливо після прийняття Верховною Радою України Закону “Про жертви на-цистських переслідувань”, користуються правами і свободами, передба-ченими Конституцією, іншими нормативно-правовими актами України.
Нові життєві реалії визначили необхідність всебічного наукового ос-мислення історичної правди про нелегку долю колишніх каторжан. Не-обхідність наукового пошуку продиктована потребою об’єктивного висвітлення маловідомих трагічних сторінок історії України середини ХХ ст., залучення в науковий обіг закритої раніше інформації, а також фактичною відсутністю у вітчизняній історичній науці грунтовних праць про “остарбайтерів”, в т. ч. на регіональному рівні.
Об’єктом дослідження є умови життя та діяльність населення По-ділля, депортованого під час Другої світової війни на територію Третьо-го рейху і репатрійованого в СРСР після розгрому нацистської Німеччи-ни.
Предмет дослідження – взаємостосунки “остарбайтерів”-подолян з нацистською окупаційною владою та радянською державою.
Хронологічні межі дослідження охоплюють період 1942 – 1947 ро-ків. Нижня межа дисертаційної праці обумовлена початком масової де-портації населення Поділля на примусові роботи в нацистську Німеч-чину, верхня – завершенням репатріації невільників-каторжан із терито-рії поваленого Третього рейху.
Географічні рамки праці обмежуються Поділлям, під яким у дисер-таційному дослідженні розуміється територія сучасних Вінницької та Хмельницької областей, а також Монастирищенського району Черкащи-ни, що до утворення Черкаської області входив до складу Вінницької області. Під час окупації край поділявся на три адміністративно-тери-торіальні одиниці: генеральний округ (генералбецірк) “Волинь-Поділ-ля”, який охоплював усю Хмельниччину та окремі західні райони Він-ницької області; Житомирський генеральний округ; Трансністрію.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ОСТАРБАЙТЕРИ” З ПОДІЛЛЯ (1942 – 1947 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок