Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВДОВЕНКО ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА МОТИВАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

ВДОВЕНКО ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА МОТИВАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

Назва:
ВДОВЕНКО ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА МОТИВАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,18 KB
Завантажень:
361
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
УДК 631.115:331.101.3
ВДОВЕНКО ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА
МОТИВАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ
СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
Спеціальність 08.06.01 – економіка, організація
і управління підприємствами
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
КИЇВ – 2002Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті аграрної економіки УААН
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, член-кореспондент УААН Малік Микола Йосипович, завідувач відділу підприємництва Інституту аграрної економіки УААН
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Поліщук Микола Петрович, завідувач кафедри менеджменту Житомирського державного агроекологічного університету
кандидат економічних наук, доцент Кафлевська Світлана Геннадіївна завідувач кафедри професійно-правової підготовки з менеджменту Інституту післядипломної освіти Вінницького державного аграрного університету
Провідна установа: Тернопільська академія народного господарства Міністерства освіти і науки України, м. Тернопіль
Захист відбудеться 19 грудня 2002 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.350.02 в Інституті аграрної економіки УААН за адресою: 03680, Київ, МСП, вул. Героїв Оборони, 10, 3-й поверх, конференц-зал.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту аграрної економіки УААН.
Автореферат розісланий 18 листопада 2002 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук ЖУК Н.Л.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Основною метою реформи, яка здійснюється в агропромисловому комплексі України, є формування нових організаційно-правових структур господарювання на базі приватної влас-ності на землю і майно. Важливість процесу трансформації власності в сільському господарства України зумовлюється необхідністю посилення мотивації власників до ефективного та раціонального використання ресурсів і формування підприємств ринкового типу.
Стабільність в аграрному секторі значною мірою залежить від ефек-тивної діяльності нових організаційно-правових структур, що ґрунтуються на приватній власності на землю та засоби виробництва.
Оскільки нові підприємницькі структури в аграрному секторі економіки знаходяться на початковому етапі розвитку, а їх ефективне функціонування ускладнюється кризовим станом сільського господарства, тому правильна зорієнтованість мотивування підприємницької діяльності передбачає створення такого соціально-економічного та політико-правового середо-вища, яке б сприяло становленню й успішному розвитку підприємницької діяльності шляхом надання свободи та гарантій процесу отримання прибут-ку, володіння, використання і розпорядження ним. При цьому необхідно законодавчо закріпити не лише права приватного підприємця, але й обов'яз-ки та відповідальність щодо його виробничої діяльності, мотивом якої є не тільки прагнення мати прибутки, а й почуття обов'язку та потреби у під-приємницькій діяльності.
Актуальність вирішення даних проблем та необхідність опрацювання практичних рекомендацій щодо розвитку і підтримки аграрного підприєм-ництва зумовили вибір теми дисертаційного дослідження, визначили його мету, завдання і структуру.
Стан вивчення проблеми. Проблеми становлення і розвитку під-приємницької діяльності постійно привертають увагу науковців. Значний вклад у визначення суті підприємництва зробили такі зарубіжні вчені, як А.Сміт, Р.Кантільон, Ж-Б.Сей, В.Зомбарт, Ф.Хайек. Не менш вагомими були наукові дослідження П.Самуельсона, М.Вебера, Ф.Кене та ін. Фундатором сучасного розуміння підприємництва вважається Й.Шумпетер.
Дослідження проблеми підприємництва в Україні започатковані лише у 80-90-х роках ХХ століття. Серед них вагоме місце посідають праці А.Агеє-ва, А Барановського, З. Варналія, В. Корольова, Г.Чернікова та інших дослідників.
Проблемам аграрного підприємництва присвячені наукові дослідження В.Андрійчука, П.Гайдуцького, А.Даниленка, М.Маліка, Л.Романової, П.Саблука. Окремі аспекти підприємництва в сільському господарстві дос-ліджують В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ВДОВЕНКО ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА МОТИВАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок