Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> обґрунтування агроекологіч-ної відповідності моделей ґрунтової родючості та її факторів вимогам польових культур

обґрунтування агроекологіч-ної відповідності моделей ґрунтової родючості та її факторів вимогам польових культур

Назва:
обґрунтування агроекологіч-ної відповідності моделей ґрунтової родючості та її факторів вимогам польових культур
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,22 KB
Завантажень:
380
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Інститут ґрунтознавства та агрохімії
ім. О. Н. Соколовського УААН
Черлінка і Василь і Романович
УДК 631.452:5-7
обґрунтування агроекологіч-ної відповідності
моделей ґрунтової родючості та її факторів
вимогам польових культур
03.00.27 – ґрунтознавство
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Харків – 2001


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі ґрунтознавства та агробізнесу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор Назаренко Іван Іванович, Чернівецький на-ціональ-ний університет імені Юрія Федько-ви-ча, завідувач кафедри ґрунто-знавства та агробізнесу
Офіційні опоненти:
1.
Доктор сільськогосподарських наук, професор Канівець Віктор Іванович, Інститут сільськогосподарської мікро-біо-логії УААН, голов-ний науковий співробітник лабораторії біологічного перетво-рення сполук азоту та фосфору в ґрунтах
2.
Доктор біологічних наук, професор Красєха Єрофей Нікіфорович, Одеський національний універси-тет ім. І.І.Мечнікова, завідувач кафедри географії України
Провідна установа Центральний ботанічний сад НАН України, відділ алелопа-тії, м. Київ
Захист відбудеться 20.11.2001 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.354.01 у Інституті ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН за адресою: 61024, м. Харків-24, вул. Чайковсь-кого, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН за адресою: 61024, м. Харків-24, вул. Чайковського, 4.
Автореферат розісланий 13.10.2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат с.-г. наук, О.Ф.Павленко


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Ґрунт – головний компонент природних екосистем, специфічною якісною властивістю якого є родючість. Від неї в значній мірі залежить рівень біопродуктивності сільськогосподарських культур. На сучасному етапі розвитку науки про ґрунт назріла нагальна необхідність шляхом моделювання обґрунтувати вимоги сільськогосподарських культур до факторів життя та агрометеорологічних умов вирощування і на основі цього провести агроекологічну оцінку родючості ґрунту, що обумовлюється логікою розвитку ґрунтознавства і агроекології.
Проведений патентний пошук та науковий аналіз літературних джерел виявив, що історично першими були створені моделі на основі агровиробничих функцій, які ґрунтувалися переважно на регресійному аналізі. Подальший роз-виток інформативного ґрунтознавства призвів до виникнення цілого ряду мо-де-лей: експертно-описових – практично без використання математики; агрометеорологічно- та агро-хі-міч-но-орієнтованих – як пра-вило, з застосуванням регресійних рівнянь; ґрунтово-агрохімічних – на основі бонітетних показни-ків; комплексних, або ком-бі-но-ваних – з залучен-ням потужного математичного апарату та вклю-чен-ням майже всього комплек-су факторів родючості.
Разом з тим, рядом вчених були встановлені моделі факторів родючості: рівноважної щільності і вмісту гумусу та ін., які дозволяють керувати процесами антропогенного впливу на ґрунтову родючість. Зас-лу-говують на увагу публікації, в яких висвітлюються питання агроекологічної відповідності факторів родючості і агрометеорологічних умов до вимог сільськогосподарських культур.
Проте, існуючі моделі, на наш погляд, мають деякі упущення, що стосується як моделей родючості, так і її факторів. У переважній більшості з них не повністю враховуються основні закони землеробства та не включаються вимоги культур до умов їх росту і розвитку, тобто відсутня агроекологічна спрямованість. Тому наші дослідження були направлені на виявлення залежностей між факторами родючості та створення математичних моделей по управлінню нею з врахуванням основних законів землеробства та агроекологічних вимог сільськогосподарських культур з метою прогнозування урожайності під впливом виробничої діяльності людини та розробки показників для ґрунтово-боні-ту-вального моніторингу, що безумовно, є актуальним і необхідним.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: обґрунтування агроекологіч-ної відповідності моделей ґрунтової родючості та її факторів вимогам польових культур

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок