Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ В НАТУРІ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ В НАТУРІ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ / сторінка 2

Назва:
ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ В НАТУРІ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,34 KB
Завантажень:
480
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Вихідними даними для розробки теми стали дослідження таких науковців як Ч.Н. Азімова, С.І. Аскназій, Ю.Г. Басіна, Д.В. Бобрової, М.І. Брагінського, І.Л. Брауде, А.П. Вершиніна, О.М. Вінник, В.В. Вітрянського, О.В. Дзери, О.С. Іоффе, А.Г. Карапєтова, В.М. Коссака, О.О. Кота, О.А. Красавчикова, П.В. Крашеніннікова, І.М. Кучеренко, Н.С. Кузнєцова, Д.Г. Лаврова, В.В. Луця, В.Ф. Маслова, Г.К. Матвєєва, А.А. Павлова, О.А. Підопригори, О.А. Пушкіна, А.П. Сергєєва, Є.О. Суханова, Ю.К. Толстого, Я.М. Шевченко, В.С. Щербини та ін.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження виконана згідно з планом науково-дослідної роботи відділу проблем цивільного, трудового і підприємницького права Інституту держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України “Приватно-правові засади нового цивільного законодавства України”.
Мета і задачі дослідження. Метою роботи є аналіз цивільно-правових проблем примусового виконання обов’язку в натурі в цивільному законодавстві України та практиці його застосування, а також обґрунтування пропозицій, спрямованих на вдосконалення правового регулювання інституту примусового виконання обов’язку в натурі.
Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі основні задачі:–
дослідити правову природу інституту примусового виконання обов’язку в натурі;–
визначити поняття примусового виконання обов’язку в натурі як основного способу захисту прав та інтересів осіб в цивільних правовідносинах;–
встановити місце примусового виконання обов’язку в натурі в системі способів захисту цивільних прав та інтересів;–
дослідити особливості та переваги застосування такого способу захисту цивільних прав та інтересів на практиці;–
обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення цивільного законодавства щодо правового регулювання інституту примусового виконання обов’язку в натурі.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають в процесі застосування примусового виконання обов’язку в натурі.
Предметом дослідження є нормативно-правові акти, які регулюють примусове виконання обов’язку в натурі та практика їх застосування, а також наукова література з досліджуваного питання.
Методи дослідження. Відповідно до мети та завдань дослідження в роботі було використано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання правових явищ.
Діалектичний метод дозволив розглянути поставлені автором проблеми примусового виконання обов’язку в натурі в їх розвитку та взаємозв’язку. Аналіз наукових позицій, поглядів, різних підходів вітчизняних та зарубіжних вчених учених щодо правового регулювання інституту примусового виконання обов’язку в натурі здійснено за допомогою порівняльно-правового методу. Формально-логічний та нормативно-порівняльний методи дозволили виявити суперечності в цивільному законодавстві в сфері регулювання примусового виконання обов’язку в натурі і сформулювати висновки та рекомендації щодо його удосконалення. У дослідженні судової практики використані методи аналізу та узагальнень.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у здійсненому вперше в Україні комплексному дослідженні інституту примусового виконання обов’язку в натурі як одного із основних способів захисту цивільних прав та інтересів осіб.
Наукова новизна одержаних результатів конкретизується в таких основних положеннях та висновках, що виносяться на захист:
1. Аргументовано доцільність застосування у зобов’язаннях з виконання робіт або надання послуг такого способу захисту цивільних прав та обов’язків як примусове виконання обов’язку в натурі, оскільки не завжди в таких зобов’язаннях кредитор має можливість найкращим чином відновити свої порушені права шляхом доручення виконання третім особам.
2. Пропонується закріпити в ЦК України норму, якою прямо встановити можливість використання такого способу захисту цивільних прав як примусове виконання обов’язку в натурі в зобов’язаннях з передачі речей, визначених родовими ознаками.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ В НАТУРІ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок