Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ В НАТУРІ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ В НАТУРІ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ / сторінка 3

Назва:
ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ В НАТУРІ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,34 KB
Завантажень:
480
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

3. Зроблено пропозицію законодавчо закріпити обов’язок боржника при розгляді спору про витребування речі, визначеної індивідуальними ознаками, доказувати факт відсутності у нього речі.
4. Обґрунтовується висновок про неможливість застосування примусового виконання обов’язку в натурі в зобов’язаннях з передачі майна в безоплатне користування, оскільки ЦК України встановлює спеціальні правила на випадок порушення позичкодавцем обов'язку передати річ у користування.
5. Обґрунтовується висновок про те, що застосування такого способу захисту цивільних прав та інтересів в зобов’язаннях по виконанню робіт та наданню послуг як примусове виконання обов’язку в натурі можливе лише у випадках, прямо передбачених нормами матеріального права.
6. Зроблено висновок про неможливість винесення судового рішення про зобов’язання боржника виконати певні роботи або надати послуги у випадках, коли на момент винесення рішення боржник не має ліцензії на проведення робіт або надання послуг, передбачених договором.
7. Відповідно до ГК України та ЦК України однозначно про можливість застосування для захисту цивільних прав такого способу захисту як укладення договору в судовому порядку в зобов’язаннях укласти договір, можна говорити лише відносно господарських договорів. Відносно ж цивільних договорів, які не є господарськими, застосування такого способу захисту уявляється проблематичним, оскільки новий ЦК України закріпив положення, відповідно до яких при невиконанні стороною обов’язку (відповідно до закону або договору) укласти договір, застосовується такий спосіб захисту як відшкодування збитків.
8. Доводиться висновок, що примусове виконання обов’язку в натурі (у вигляді укладення договору в судовому порядку) є найбільш прийнятним способом захисту цивільних прав в зобов’язаннях укласти договір. Тому пропонується доповнити новий ЦК України положеннями, відповідно до яких закріпити право особи у випадку, якщо інша особа не виконує обов’язку укласти договір, вимагати укладення такого договору в судовому порядку.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що одержані висновки можуть бути використані в законотворчій діяльності в процесі реформування цивільного та цивільного процесуального законодавства України.
Положення дисертації можуть бути використані також з навчально-методичною метою при підготовці фахівців-правознавців при викладенні курсів лекцій “Цивільне право”, “Цивільне процесуальне право”, а також для подальших наукових досліджень.
Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного дослідження були оприлюднені на одній науково-практичній конференції “Проблеми кодифікації законодавства України” (14 травня 2003 р., м. Київ, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України).
Публікації. За темою дисертації відповідно до її змісту опубліковано три статті у збірниках, що входять до переліку наукових фахових видань ВАК України, а також тези однієї доповіді на конференції.
Структура дисертації. Дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел (192 найменування). Загальний обсяг дисертації становить 177 сторінки друкованого тексту, обсяг використаних джерел – сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження дисертації, розкривається стан наукової розробки проблем виконання вексельних зобов’язань, дається характеристика об’єкта, предмета та методологічної основи дослідження, визначається мета і задачі дослідження, формулюється наукова новизна та викладаються основні положення, які виносяться на захист, висвітлюється практичне значення й апробація результатів дослідження, вказуються публікації за темою дисертації.
В Розділі 1 „Примусове виконання обов’язку в натурі в системі способів захисту цивільних прав судом” автором досліджуються питання, пов’язані з правом особи на захист своїх цивільних прав, обранням способів захисту цивільних прав, а також визначається місце примусового виконання обов’язку в натурі в системі захисту цивільних прав.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ В НАТУРІ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок