Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОНІТОРИНГ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

МОНІТОРИНГ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Назва:
МОНІТОРИНГ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,18 KB
Завантажень:
256
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПЕРЛОВСЬКА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
УДК 336.741+658.15
МОНІТОРИНГ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Донецьк – 2008
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України (м. Луганськ).
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Костирко Лідія Андріївна
Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля
завідуюча кафедрою фінансів.
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, доцент Іонін Євген Євгенович, Донецький національний університет, завідувач кафедри економічного аналізу господарської діяльності (м. Донецьк)
кандидат економічних наук, професор Поддєрьогін Анатолій Микитович, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, завідувач кафедри фінансів підприємств (м. Київ)
Захист відбудеться 3 липня 2008 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.07 у Донецькому національному університеті за адресою: 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінцев, 198-А, у залі засідань ради.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету Міністерства освіти й науки України за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.
Автореферат розісланий 2 червня 2008 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради А.Г. Беспалова


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Мінливість ринкового середовища, існуюча в Україні, веде до зниження ефективності фінансово-господарської діяльності промислових підприємств, серед яких 33,5% станом на кінець 2006 року є збитковими, що свідчить про відсутність джерел відтворення власного капіталу. Це зумовлює необхідність зміни підходів до фінансового управління, провідною ланкою якого є управління грошовими потоками. Існуючий механізм фінансового управління не виконує в достатній мірі покладених на нього завдань щодо оцінки результативності руху грошових потоків та подоланню конфлікту інформаційної асиметрії користувачів фінансової інформації. У зв’язку з цим виникає потреба постійного моніторингу управління грошовими потоками.
Теоретичні засади формування та руху грошових потоків викладені у працях зарубіжних вчених: М. Бертонеша, Ю. Брігхема, Л. Гапенські, Р. Найта, М. Поукока, Д. Хана, Дж. К. Ван Хорна, В. Балабанова, О. Горбунова, В. Дудкіна, В. Ковальова, М. Крейніної, В. Леонтьева, Е. Сорокіної, Н. Хахонової. Значний внесок у сучасну теорію та практику управління грошовими потоками зробили вітчизняні вчені: І. Бланк, М. Білик, В. Галасюк, Є. Іонін, Г. Кірєйцев, А. Козлюк, Л. Костирко, С. Надточій, А. Поддєрьогін, О. Терещенко та інші. Аналіз фахової літератури з питань управління грошовими потоками підприємства свідчить, що питанням моніторингу як інформаційно-аналітичній підсистемі управління приділяється недостатньо уваги як у теоретичному так і в практичному аспектах. Тому виникає об’єктивна необхідність змістовного визначення моніторингу в системі управління грошовими потоками, розробки пріоритетних напрямів та концепції його здійснення, яка включає такі складові: методологічну, методичну та організаційну. Значущість цього науково-практичного завдання визначає актуальність теми, мету та завдання дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до напрямів наукових досліджень, які виконуються на кафедрі фінансів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Розроблені здобувачем методичні рекомендації щодо формування інформаційної бази моніторингу управління грошовими потоками підприємств були використані при виконанні держбюджетної теми "Дослідження й формування механізму забезпечення стійкості фінансових і промислових компаній регіону" (номер державної реєстрації 0103U000419). Запропонований автором організаційний механізм моніторингу управління грошовими потоками було використано при виконанні госпрозрахункової теми "Внутрішній контроль інвестиційної привабливості великого підприємства" (номер державної реєстрації 0106U004616).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: МОНІТОРИНГ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок