Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ З'ЯСУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ

СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ З'ЯСУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ / сторінка 4

Назва:
СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ З'ЯСУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,19 KB
Завантажень:
369
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Для цього запропоновані чіткі структурні схеми з’ясувальних конструкцій, які віддзеркалюють засоби і форми внутрішнього синтаксичного зв’язку -відповідно до опорного слова на основі його валентностей. Подібний підхід може бути застосований також для дослідження означальних і обставинних з’ясувальних конструкцій. Подання матеріалу у вигляді схем і таблиць є своєрідною дидактичною базою для викладання синтаксису турецької мови. Викладений у дисертаційному дослідженні матеріал може бути використаний для розробки зіставних характеристик українських складнопідрядних речень з турецькими і в перспективі – для створення спеціальних методик перекладу, написання підручників з практичного синтаксису, навчально-практичних посібників з синтаксису в таблицях і т.ін.
Апробація результатів дисертації. Положення та результати дисертаційного дослідження обговорювалися на спеціальних засіданнях кафедри тюркології Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка (вересень 2002 р., листопад 2003 р.), науковому семінарі в Інституті сходознавства ім. А. Кримського (листопад 2003 р.), були представлені в доповідях на VІІІ Сходознавчих читаннях А. Кримського в Інституті сходознавства НАН України (Київ, 2004); конференції “Розвиток українсько-турецьких відносин” в Університеті Газі (Анкара, 2003).
Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладені у 5 публікаціях (одна у співавторстві), надрукованих у провідних фахових виданнях та науковому журналі “Тюрк ділі” (“Турецька мова”, друкований орган Лінгвістичного товариства турецької мови Туреччини).
Структура та обсяг дисертації. Основна мета та завдання зумовили структуру дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків (загальний обсяг 244 с., з них 197 с. тексту) та списку використаних джерел (203 позиції). Текст дисертації містить 4 таблиці та 17 схем.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
У Вступі обґрунтовано вибір теми дисертації, актуальність проведеного дослідження, сформульовано мету та завдання, висунуто основні положення, що виносяться на захист, окреслено матеріал дослідження та методи його аналізу, розкрито наукову новизну, теоретичне значення та практичну цінність отриманих результатів.
У першому розділі “Історія дослідження складнопідрядних конструкцій у турецькій мові” подається історіографія проблеми, наводиться стисла характеристика робіт вітчизняних і турецьких мовознавців з досліджуваної тематики (В. Гордлевський, М. Дмитрієв, А. Кононов, С. Соколов, Ш. Айляров, О. Баскаков).
У зв’язку з тим, що науковим та методологічним підґрунтям сучасної української тюркології залишається радянська тюркологічна школа, у -процесі аналізу літератури головна увага приділена саме радянським і пост-радянським теоретичним джерелам, починаючи з 1923 року (рік створення Турецької Республіки), який умовно може вважатися початком формації -сучасної турецької мови.
У першому підрозділі першого розділу “Проблема складнопідрядних конструкцій турецької мови у вітчизняному мовознавстві” проаналізовані теорії складного турецького речення В. Гордлевського, М. Дмитрієва, А. Кононова, С. Соколова, Ш. Айлярова, О. Баскакова. Виявлено, що до цього часу дискусії тюркологів, що мали переважно теоретичний характер, точилися навколо структурно-визначального критерію підрядного речення в турецькій мові, термінології та граматичної природи форм, здатних формувати підрядні компоненти речень і т.д.
Другий підрозділ першого розділу “Теоретична інтерпретація складнопідрядних конструкцій у турецькому мовознавстві” присвячений розгляду робіт відомих турецьких учених-синтаксистів з особливим акцентом на тих дослідженнях, що відзначені Товариством турецької мови та Міністерством національної освіти Туреччини як кращі (Т. Бангулоглу, Т. Генджан, М. Ергін, М. Хенгірмен, Л. Карахан, А. Бесерек, М. Караорс, О. Гьокер, А. Мехмедог-лу). Таким чином усувається вакуум, який існував у вітчизняній тюркології через недостатні контакти протягом тривалого часу з Туреччиною.
Ані вітчизняні, ані турецькі мовознавці не мають єдиного підходу та узгодженого, спільного визначення складного речення в турецькій мові.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ З'ЯСУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок