Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ВОЛЬОВОЇ МОДАЛЬНОСТІ В ТЕКСТАХ КОДЕКСІВ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ВОЛЬОВОЇ МОДАЛЬНОСТІ В ТЕКСТАХ КОДЕКСІВ УКРАЇНИ

Назва:
ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ВОЛЬОВОЇ МОДАЛЬНОСТІ В ТЕКСТАХ КОДЕКСІВ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,63 KB
Завантажень:
203
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
РОГОЖА Валентина Григорівна
УДК 81'26:81'367:'373
ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ВОЛЬОВОЇ МОДАЛЬНОСТІ
В ТЕКСТАХ КОДЕКСІВ УКРАЇНИ
10.02.01 – українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2005


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у відділі стилістики та культури мови Інституту української мови Національної академії наук України.
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор
Єрмоленко Світлана Яківна,
Інститут української мови НАН України,
завідувач відділу стилістики та культури мови.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Шевченко Лариса Іванівна,
Інститут філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри історії української мови;
кандидат філологічних наук, доцент
Горбачук Дмитро Васильович,
Полтавський державний педагогічний університет
ім. В.Г.Короленка,
доцент кафедри української мови.
Провідна установа – Рівненський державний гуманітарний університет
Міністерства освіти і науки України,
кафедра української мови, м. Рівне.
Захист відбудеться „30” березня 2005 року о „16” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 в Інституті української мови НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4).
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту мовознавства
ім. О.О. Потебні НАН України (м. Київ, вул. Грушевського, 4).
Автореферат розіслано „25” лютого 2005 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук І.А. Самойлова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У сучасній мовознавчій науці спостерігається підвищений інтерес до категорії модальності в її багатофункціональних виявах. Модальні відношення і засоби їх реалізації все частіше привертають увагу лінгвістів і стають об’єктом вивчення на формально-синтаксичному, семантико-синтаксичному, комунікативно-функціональному та текстовому рівнях.
Ґрунтовні дослідження категорії модальності репрезентовано працями В.В.Виноградова, Н.Ю. Шведової, Г.О. Золотової. Інноваційні підходи в дослідженні цієї категорії спостерігаємо в роботах Н.Д. Арутюнової, А.В. Бондарка, І.Р.Вихованця, А.П. Грищенка, Н.В. Гуйванюк, Л.С. Єрмолаєвої, Л.О. Кадомцевої, Г.П. Немця, Б.В. Хричикова, В.Д. Шинкарука. Категорію модальності в граматичній структурі української мови розглядають як морфологічну дієслівну категорію способу і як синтаксичну категорію речення (О.Л. Доценко, О.І. Наконечна, С.В.Харченко, В.А. Чолкан, С.Т. Шабат, Н.В. Швидка та ін.).
Модальність аналізують крізь призму логічної інтерпретації як категорію логіко-семантичну та логіко-граматичну (Г.В. Колшанський, В.З. Панфілов). Текстову модальність, що формується на основі тісно з нею зв’язаної суб’єктивної модальності, яка виступає граматичним вираженням антропоцентричності – фундаментальної властивості мовної діяльності, досліджує Г.Я. Солганик.
Процеси, що відбуваються в стильовій системі сучасної української мови, зокрема в такому її різновиді, як офіційно-діловий стиль, знаходять відображення в роботах Н.Д. Бабич, С.П. Бибик, М.А. Жовтобрюха, С.Я. Єрмоленко, А.П. Коваль, А.Ф. Марахової, М.М. Пилинського, О.Д. Пономарева, О.О. Тараненка, В.А.Чабаненка, І.Г. Чередниченка та ін. Роль та функцію мови в юрисдикційному текстотворенні досліджують Л.В. Ажнюк, Н.В. Артикуца, Л. Двірна, Г.С.Онуфрієнко, Н.М. Поліщук, Ю.Ф. Прадід, Б.Р. Стецюк, Ф.Е. Ткач та ін.
Сучасний період розвитку української законотворчості зумовлює поглиблений науковий інтерес до мови права, до стилістичної маркованості текстів кодексів України щодо вираження в них семантичної категорії модальності.
Названа проблема безпосередньо стосується окремого напрямку дослідження – юридичної лінгвістики (Ю.Ф. Прадід), оскільки розв’язання низки нагальних проблем сучасної правознавчої науки неможливе без використання лінгвістичних знань. Тому актуальним є дослідження граматичних явищ, пов’язаних з поняттєвою категорією модальності, зокрема щодо форм волевиявлення (наказовості, дієвості, приписування чинності, обов’язковості, можливості, достовірності тощо) на рівні цілісних одиниць висловлення – текстів кодексів України.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ВОЛЬОВОЇ МОДАЛЬНОСТІ В ТЕКСТАХ КОДЕКСІВ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок