Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Організація управління персоналом (на прикладі комерційних банків)

Організація управління персоналом (на прикладі комерційних банків)

Назва:
Організація управління персоналом (на прикладі комерційних банків)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,61 KB
Завантажень:
149
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ХАРКІВСЬКИЙ Державний економічний УНІВЕРСИТЕТ
КРІВЦОва Тетяна Олександрівна
УДК 331.108.2
Організація управління персоналом
(на прикладі комерційних банків)
Спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному економічному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – кандидат економічних наук, професор
Дікань Лариса Василівна
Харківський державний економічний університет,
завідувач кафедри аудиту та оподаткування
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Козьменко Сергій Миколайович
Українська академія банківської справи
Національного банку України,
завідувач кафедри управління та
зовнішньоекономічної діяльності
кандидат економічних наук,
Наумік Катерина Георгіївна
Харківський державний економічний університет,
старший викладач кафедри соціології і
психології управління
Провідна установа – Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля, кафедра економіки підприємства,
Міністерство освіти і науки України, м. Луганськ.
Захист відбудеться “29” січня 2004 р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.055.01 в Харківському державному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пров. Інженерний, 1-а.
Автореферат розісланий “29” грудня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Дороніна М. С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Піднесення України на якісно новий ступінь розвитку передбачає не тільки зміни у соціальній, економічній та фінансовій сфері, зміни суспільних норм і цінностей, але й зумовлює необхідність перегляду засад організації управління підприємствами, фірмами, банками в цілому та їх персоналом зокрема. Тільки в цьому випадку можна забезпечити конкурентоспроможність, виживаність у нових умовах господарювання і результативність функціонування будь-якого господарюючого суб’єкта. Особливо важливо це для банків, оскільки пов’язано з їх роллю в процесі організації руху та перерозподілу грошових і капітальних ресурсів.
В сучасних умовах господарювання дедалі більше зростає роль людини, а отже, підвищуються вимоги до її здібностей, рівня знань і кваліфікації. Більшість попередніх досліджень з питань управління персоналом в Україні була присвячена переважно виробничим підприємствам. Однак комерційні банки як підприємства, що найбільш динамічно розвиваються і в яких людина та її здібності є не лише основою, а й вагомою складовою банківської діяльності, в даний час потребують й особливого ставлення до системи управління їх персоналом. Слід зазначити, що персонал вітчизняних комерційних банків – це понад 200 тисяч осіб, що становить найбільшу питому вагу людських ресурсів, задіяних у фінансовому секторі економіки. Тому досить актуальним є вирішення низки задач, пов’язаних саме з організацією управління персоналом комерційного банку – підприємства, дієвість якого найбільш повно розкривається у ринкових умовах.
Питанням дослідження організації управління персоналом присвячено ряд робіт зарубіжних і вітчизняних вчених: Л. Байєрса, В. Весніна, О. Віханського, В. Галенка, Г. Дмитренка, М. Дороніної, О. Єгоршина, Т. Заславської, Д. Іванцевича, Н. Козак, С. Козьменка, Т. Лобанової, В. Співака, Ф. Тейлора, А. Файоля, Л. Хміль, Ф. Хміль, С. Шекшні, Г. Щокіна та ін.
Актуальність теми. Узагальнення опублікованих за даною проблематикою робіт дозволило зробити такий висновок: питання формування концептуальних і методичних підходів до вирішення задачі підвищення ефективності організації управління персоналом комерційного банку недостатньо розроблені як у науковому, так і в прикладному аспектах.
Подальше поглиблення теоретичних і методичних досліджень пов’язане з обґрунтуванням структури і складу системи управління персоналом комерційного банку, з вдосконаленням оцінки ефективності організації цього управління, розробкою рекомендацій щодо мотивації підвищення компетентності банківського персоналу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Організація управління персоналом (на прикладі комерційних банків)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок