Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ)

ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ)

Назва:
ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,20 KB
Завантажень:
221
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ
БУЯНОВ ПАВЛО ГЕОРГІЙОВИЧ
УДК 378.147:744.4(477:470+571)
ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ)
13.00.04 – “Теорія і методика професійної освіти”
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Бердянському державному педагогічному університеті, м. Бердянськ.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор,
Абашкіна Неллі Володимирівна, головний науковий співробітник відділу теорії та історії педагогічної майстерності Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, м. Київ.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор,
Гуревич Роман Семенович, директор Інституту перспективних технологій, економіки і фундаментальних наук Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
кандидат педагогічних наук
Глазунова Олена Григорівна,
заступник проректора з дистанційних технологій навчання Національного аграрного університету, м. Київ.
Захист відбудеться 26 березня 2008 р. о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України за адресою: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9).
Автореферат розісланий 22 лютого 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Лапаєнко С.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та доцільність дослідження. Стрімкий поступ технічного прогресу тісно пов'язаний з високою графічною культурою людини. Автоматизація сучасного виробництва докорінно змінила не лише характер трудової діяльності людини, а й відповідні вимоги до її технічної підготовленості, які нерозривно пов’язані з уміннями й навичками вільного читання та виконання графічних документів, наявністю сформованої графічної культури. Нині значно зростає потреба у фахівцях, які є рушіями технічного прогресу, здатними адекватно здійснювати навчально-виховний процес в часи зміни культурно-освітніх парадигм і переосмислення ціннісних орієнтацій, виховувати молоду генерацію активних, діяльних громадян, наповнювати їх життєдіяльність культурно-естетичним потенціалом, стимулювати прагнення до саморозвитку й самовдосконалення.
Пріоритетна роль у реалізації зазначених завдань належить учителеві трудового навчання, якому має бути притаманний широкий політехнічний світогляд, професійна мобільність, зорієнтованість на творчу діяльність та постійну самоосвіту й самореалізацію, здатність до проведення профорієнтаційної і виховної роботи з учнями. Його професійна підготовка має передбачати високий рівень сформованих графічних знань та вмінь і, як наслідок цього, – високий рівень графічної культури.
Дослідженню проблем професійної підготовки фахівців завжди приділялася увага, зокрема, таким її аспектам, як: методологічні засади сучасної філософії освіти (В. Андрущенко, В. Біблер, Б. Гершунський, І. Зязюн, В. Кремень та ін.); проблеми неперервної професійної освіти (С. Гончаренко, Р. Гуревич, Н. Ничкало та ін.) та професійної підготовки фахівців у вищій школі (А. Алексюк, В. Бондар, В. Козаков, Д. Тхоржевський та ін.); розробка й упровадження сучасних педагогічних технологій професійної підготовки фахівців (В. Безпалько, В. Сидоренко, С. Сисоєва та ін.); порівняльний аналіз підготовки вчителів у зарубіжних країнах (Н. Абашкіна, Л. Пуховська та ін.).
Теоретичним і практичним питанням підготовки вчителя трудового навчання присвячено дослідження вітчизняних і російських вчених-педагогів (П. Атутова, С. Батишева, Ю. Васильєва, В. Гусєва, К. Катханової, І. Клочкова, М. Махмутова, В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок