Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: особливості діагностики та лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби з атиповими проявами

особливості діагностики та лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби з атиповими проявами / сторінка 3

Назва:
особливості діагностики та лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби з атиповими проявами
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,88 KB
Завантажень:
477
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Положення роботи впроваджені в навчальний процес клінічних кафедр Вінницького національного медичного університету: поліклінічної терапії та сімейної медицини, госпітальної терапії №1, курсу клінічної вертебрології.
Впровадження результатів роботи в практику. Матеріали дослідження впроваджені в роботу Українсько-Німецького гастроентерологічного центру м. Києва (акт впровадження від 15.05.06), гастроентерологічного центру м. Вінниці (акт впровадження від 01.06.05) та гастроентерологічної лабораторії Вінницького національного медичного університету (акт впровадження від 01.06.06); в навчально-методичний процес клінічних кафедр Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (акт впровадження від 16.04.06), кафедр Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова: поліклінічної терапії та сімейної медицини (акт впровадження від 18.01.06), кафедри госпітальної терапії №1 (акт впровадження від 09.01.06), курсу клінічної вертебрології (акт впровадження від 11.01.05).
Особистий внесок здобувача. Автор самостійно визначив об’єм і методи дослідження, сформулював мету та завдання, виконав інформаційно-патентний пошук, провів клінічне обстеження хворих, оцінку результатів досліджень, фармакологічне та вертебрологічне лікування, самостійно виконав дихальні С13-уреазні тести на інфікованість HР, езофаго-рН-моніторинги, провів статистичний аналіз та узагальнення результатів досліджень, на підставі чого підготовлено до друку публікації, дисертаційну роботу, отримано патент.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідались на ІІІ Українському конгресі гастроентерологів (Дніпропетровськ, 2005), IV Українській науково-практичній конференції з клінічної фармакології „Актуальні питання фармакології” (Вінниця, 2004), на Всеукраїнській науково-практичній конференції „Сучасні методи діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб” (Вінниця, 2004), науково-практичному симпозіумі ”Езофаго-гастро-рН-моніторинг та ізотопні дихальні тести в сучасній гастроентерології” (Вінниця, 2006), науково-практичній конференції „Дні гастроентерології в Києві” (Київ, 2004), науково-практичній конференції „Новітні технології у медицині” (Вінниця, 2005), на науково-практичній конференції „Сучасні досягнення в гастроентерології” (Харків, 2006), ІІ міжнародній медико-фармацевтичній конференції молодих вчених (Чернівці, 2005).
Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 21 наукову працю: 10 з них у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 10 тез, отримано один деклараційний патент.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 150 сторінках друкованого тексту, складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і методів, двох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів, висновків, практичних рекомендацій та переліку літературних джерел, ілюстрована 18 рисунками та 57 таблицями, список літератури включає 260 джерел (112 надруковано кирилицею, 148 – латиною).
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Матеріали та методи дослідження. Проведено комплексне клініко-лабораторно-інструментальне обстеження 130 осіб (53 чоловіків та 77 жінок) віком від 18 до 72 (38,82±4,01) років: 110 хворих на ГЕРХ, віком від 16 до 72 (38,93±4,38) років, 20 практично здорових осіб контрольної групи віком від 18 до 54 (38,65±9,23) років.
HР виявлено у 69 осіб, атиповий перебіг ГЕРХ констатовано у 68 пацієнтів (орофарингеальний, оториноларингологічний, бронхолегеневий, псевдокардіо-логічний), килу стравохідного отвору діафрагми (СОД) – у 32, патологію хребта – у 82, ерозивну ГЕРХ – у 44, СБ морфологічно підтверджено у 7 хворих.
Критерії виключення з дослідження: вагітність, лактація; оперативні втручання на хребті, органах черевної та грудної порожнини; онкопатологія, захворювання крові, системні захворювання; декомпенсовані захворювання внутрішніх органів; захворювання центральної нервової системи, алкоголізм, наркоманія; виразково-ерозивні захворювання шлунково-кишкового тракту у гострій фазі; стриктури, варикоз, дивертикули стравоходу, інфекційні, хімічні, термічні, травматичні, діабетичні та променеві ураження стравоходу; прийом антацидів, антисекреторних, нестероїдних протизапальних, психотропних засобів, антагоністів кальцію, в-блокаторів.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: особливості діагностики та лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби з атиповими проявами

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок