Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБЛІК, АУДИТ і аналіз НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

ОБЛІК, АУДИТ і аналіз НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Назва:
ОБЛІК, АУДИТ і аналіз НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,89 KB
Завантажень:
397
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ
Польова Тетяна Володимирівна
УДК 657.6:657.421.3
ОБЛІК, АУДИТ і аналіз НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Спеціальність 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робот а виконана в Харківському державному університеті харчування та торгівлі Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник | кандидат економічних наук, доцент
Котенко Людмила Миколаївна,
Харківський державний університет харчування та торгівлі, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
Ткаченко Надія Марківна,
Національний університет харчових технологій,
професор кафедри обліку і аудиту
кандидат економічних наук, доцент
Редько Олександр Юрійович,
Державна академія статистики, обліку та аудиту, професор Національного центру обліку та аудиту
Провідна установа | Львівська комерційна академія, кафедра аудиту,
Укоопспілка, м. Львів. |
Захист відбудеться 9 листопада 2006 року о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.088.02 у Харківському державному університеті харчування та торгівлі за адресою: 61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333, ауд. 45.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного університету харчування та торгівлі за адресою: 61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333.
Автореферат розісланий 5 жовтня 2006 року
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.Л. Савицька
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. За сучасних умов господарювання матеріальні активи не є єдиним чинником забезпечення прибутковості підприємств. Стає очевидним, що існують інші види активів, які не мають речовинної субстанції, але здатні відігравати важливу роль у процесі одержання прибутку. Сьогодні серед них особливе місце посідають нематеріальні активи.
Для успішного використання нематеріальних активів необхідні принципово нові способи управління ними, що вимагає правильного розуміння їх економічної сутності, характерних рис, розробки науково обґрунтованої класифікації, яка повинна включати вичерпний перелік видів прав. Однак ні П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”, ні чинні Цивільний та Господарський кодекси його не містять, що на практиці призводить до неоднозначного трактування та відображення в обліку окремих видів прав інтелектуальної власності. Це унеможливлює реальну оцінку складу та структури нематеріальних активів.
В останні роки на державному рівні спостерігається підвищення уваги до проблем оцінки, обліку та інвентаризації нематеріальних активів. На врегулювання зазначених питань спрямовано затверджені наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2004 р. типові форми первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів; окремі роз’яснення надано в листах Міністерства фінансів України від 04.02.2005 р. №31-04200-30-17/1758, від 12.08.2005 р. №31-04200-10-5/17045. В економічній літературі також неодноразово висвітлювалися питання документального оформлення, оцінки, обліку, аудиту та аналізу операцій з нематеріальними активами. Але і дотепер є низка невирішених питань, зокрема: чинні рекомендації щодо документування операцій з нематеріальними активами не відповідають повною мірою потребам управління; методика обліку руху нематеріальних активів, а також їх аудиту і аналізу вимагає подальшого удосконалення.
Вагомий внесок у розробку теоретичних та методичних питань обліку, аудиту й аналізу нематеріальних активів внесли вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти: С.Ф. Голов, Ф.Ф. Бутинець, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, М.В. Кужельний, О.Б. Бутнік–Сіверський, В.С. Рудницький, А.П. Грінько, І.А. Бігдан, В.В. Сатовський, С.Й. Сажинець, В.В. Пастушкова, Г.В. Савицька, А.Д. Шеремет, А. Велш Глен, Г. Шорт Деніел, Б. Нідлз, Д. Колдуел та інші.
Дискусійний характер багатьох теоретичних положень, практична значимість обліку, аудиту й аналізу нематеріальних активів для економіки України, недостатній рівень їх дослідження, з огляду на сучасні потреби управління, зумовили вибір теми дисертації як актуального напрямку облікового дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ОБЛІК, АУДИТ і аналіз НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок