Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ РИНКУ

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ РИНКУ

Назва:
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ РИНКУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,27 KB
Завантажень:
446
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РОМАНЧЕНКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
УДК: 338.439:658:633.85
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ РИНКУ
08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Дніпропетровськ – 2008


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Полтавській державній аграрній академії.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент УААН
Макаренко Петро Миколайович,
Дніпропетровський державний аграрний університет,
проректор з наукової роботи.
Офіційні опоненти – доктор економічних наук, професор,
Крисанов Дмитро Федосович,
ДУ „Інститут економіки та прогнозування НАН
України” (м. Київ), провідний науковий співробітник
відділу форм і методів господарювання в
агропродовольчому комплексі
кандидат економічних наук, доцент
Бабенко Людмила Володимирівна,
Дніпропетровський державний аграрний університет,
доцент кафедри обліку і аудиту
Захист відбудеться 25 квітня 2008 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.804.01 в Дніпропетровському державному аграрному університеті за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25, ауд. 342.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Дніпропетровського державного аграрного університету за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25.
Автореферат розісланий 22 березня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Р.М. Миронова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На сьогодні в ринковій економіці суб’єкти аграрного підприємництва, переробки та реалізації насіння соняшнику не працюють на єдиний результат і їх прибутки не відповідають принципу рівно-віддачі на вкладений капітал. Це зумовлює на макро- і мікрорівнях застосування цілої низки економічних інструментів та засобів управління ціновою, кредитно-бюджетною, зовнішньоекономічною політикою, вироб-ничою інфраструктурою щодо підприємств товаровиробників сільського господарства.
Управління економікою підприємств олієжирового підкомплексу повинно забезпечувати розвиток регіональної мережі організацій, прозору цінову ситуацію, маркетингові дослідження, формування системи взаємо-відносин між учасниками територіально-галузевих об’єднань, кординацію їх діяльності на зовнішньому та внутрішньому ринках. Всі ці та інші питання механізму управління економікою підприємств олієжирового підкомплексу забезпечують інноваційних шлях розвитку аграрного виробництва, створюють умови підвищення його ефективності та конкурентоспроможності.
Питання організаційно-економічного механізму управління підприєм-ствами олієжирового підкомплексу та ефективності їх функціонування розглядаються широким загалом економістів-аграріїв. Зокрема в працях зарубіжних науковців: С. Брю, К. Макконела, А. Маршала і вітчизняних фахівців: В.Г. Андрійчука, Л.В. Бабенко, В.І. Бойка, П.І. Гайдуцького, Й.П. Завадського, Ю.С. Коваленка, М.Ю. Коденської, Д.Ф. Крисанова, І.В. Крисального, П.М. Макаренка, Л.О. Мармуль, І.Р. Михасюка, П.Т. Саблука, Б.Й. Пасхавера, Л.М. Худолій, М.Й. Хорунжого, Г.М. Чорного, О.О. Шпичака, В.В. Юрчишина та інших.
Однак, незважаючи на численні наукові розробки вчених, поза увагою залишаються проблеми формування механізмів управління в ланцюгу “виробництво-переробка-реалізація” експортно-орієнтованої продукції, управ-ління митним захистом експорту насіння соняшнику та продуктів його переробки, ефективного управління ціноутворенням і розподілом доходів підприємств з виробництва й переробки насіння соняшнику та інші. Науково-теоретична значимість та практична цінність викладених проблем, поряд з недостатньою глибиною їх вивчення, обумовили актуальність вибору теми, структуру дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дослідження обрана і виконана у відповідності з планом науково-дослідних робіт Полтавської державної аграрної академії на тему: „Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємств АПК” (номер державної реєстрації 0104U002550).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ РИНКУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок