Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕХАНІЗМИ ЗБУДЖЕННЯ ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ ІОНІВ Mn2+ В РЕАЛЬНИХ КРИСТАЛАХ ZnS

МЕХАНІЗМИ ЗБУДЖЕННЯ ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ ІОНІВ Mn2+ В РЕАЛЬНИХ КРИСТАЛАХ ZnS

Назва:
МЕХАНІЗМИ ЗБУДЖЕННЯ ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ ІОНІВ Mn2+ В РЕАЛЬНИХ КРИСТАЛАХ ZnS
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,11 KB
Завантажень:
25
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Прокоф’єв Тихін Анатолійович
УДК 535.373.2+539.374
МЕХАНІЗМИ ЗБУДЖЕННЯ ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ ІОНІВ Mn2+ В РЕАЛЬНИХ КРИСТАЛАХ ZnS
01.04.07 – фізика твердого тіла
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Дніпропетровськ-2003Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Дніпропетровському національному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор
Коваленко Олександр Володимирович, завідувач кафедрою
“Радіоелектроніки”,
Дніпропетровський національний університет
м. Дніпропетровськ
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор
Гнатенко Юрій Павлович, завідувач відділом “Оптики і
спектроскопії кристалів” інституту фізики НАН України,
м. Київ
доктор фізико-математичних наук, професор
Волнянський Михайло Дмитрович, професор кафедри
“Фізики твердого тіла”,
Дніпропетровський національний університет
м. Дніпропетровськ
 
Провідна установа: Львівський національний університет імені Івана Франка
Міністерства освіти і науки України
Захист відбудеться “05”вересня 2003 р. о1430 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 08.051.02 при Дніпропетровському національному університеті, 49625 м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 13.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Дніпропетровського національного університету.
Автореферат розісланий “02”липня 2003 р.
Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради ______________________ Спиридонова І. М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми
Незважаючи на широке практичне використання кристалів ZnS:Mn, до теперішнього часу немає чіткого уявлення щодо механізмів передачі енергії збудження марганцевим центрам (МЦ) світіння. Різноманіття центрів сенсибілізації фотолюмінесценції (ФЛ), наявність різного локального оточення МЦ світіння, а також перевага одного механізму збудження ФЛ над іншим у залежності від різних значень концентрації активатору (CMn), енергії квантів збуджуючого світла, температури вимірювань, створюють значні труднощі при прогнозуванні поведінки спектрів ФЛ даного матеріалу. Тому, експериментальні і теоретичні дослідження з цього питання є досить актуальною задачею.
Одним із найбільш важливих аспектів є дослідження поведінки індивідуальних смуг ФЛ у процесі пластичної деформації (ПД) кристалів ZnS:Mn. Зв'язок цих смуг із випромінюванням конкретних типів МЦ світіння, при різних локальних оточеннях, вказує на можливість отримання інформації як про зміну співвідношення між різними типами МЦ світіння в зразках, так і про зміну їх локального оточення, а відповідно до цього - про зміну кристалічної структури кристалів ZnS:Mn у цілому.
Незначні зміни форми інтегральних спектрів ФЛ при ПД ускладнюють отримання конкретних даних про зміну форми і інтенсивності індивідуальних смуг ФЛ і, відповідно, інформації про зміну структури кристалів ZnS:Mn у процесі ПД. Складність застосування в цьому випадку найбільш відомого методу Аленцева-Фока при виділенні індивідуальних смуг ФЛ, вимагає для аналізу отриманих результатів застосування іншого методу. Отже, як з теоретичної, так із практичної точки зору, актуальним є аналіз співставлення можливостей різних методів, з метою отримання більш достовірної інформації про поведінку індивідуальних смуг ФЛ даних кристалів у процесі ПД.
Зв'язок із науковими програмами, планами, темами
Дисертаційна робота виконувалась відповідно до наукової програми кафедри радіоелектроніки Дніпропетровського національного університету по дослідженню властивостей сполук А2В6: “Дослідження оптичних та електричних властивостей матеріалів на базі сполук А2В6”, прийнятою вченою радою ДНУ (прот. № 5 від 26.12.2000р.), а також при виконанні держбюджетної теми Міністерства освіти і науки України “Експериментальне й теоретичне дослідження люмінесцентних, фотоелектричних та магнітооптичних явищ у сполуках А2В6” (звіт з НДР № 138-96, держ. реєстр. №0196U000267 за 1998р.).
Мета й задачі дослідження
Головною метою роботи є дослідження механізмів збудження ФЛ кристалів ZnS:Mn при різних зовнішніх впливах, таких як зміна енергії квантів збуджуючого світла, температури виміру й ступеня ПД () при різних концентраціях активатора - CMn.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: МЕХАНІЗМИ ЗБУДЖЕННЯ ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ ІОНІВ Mn2+ В РЕАЛЬНИХ КРИСТАЛАХ ZnS

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок