Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КАТЕГОРІЯ “СТИЛЬ ЖИТТЯ” ТА ЇЇ СОЦІОКУЛЬТУРНА ЕКСПЛІКАЦІЯ

КАТЕГОРІЯ “СТИЛЬ ЖИТТЯ” ТА ЇЇ СОЦІОКУЛЬТУРНА ЕКСПЛІКАЦІЯ

Назва:
КАТЕГОРІЯ “СТИЛЬ ЖИТТЯ” ТА ЇЇ СОЦІОКУЛЬТУРНА ЕКСПЛІКАЦІЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,29 KB
Завантажень:
294
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 
УДК 140.8 (477)
КОВАЛЬ Алла Валеріївна
КАТЕГОРІЯ “СТИЛЬ ЖИТТЯ”
ТА ЇЇ СОЦІОКУЛЬТУРНА ЕКСПЛІКАЦІЯ
09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті вищої освіти Академії педагогічних наук України
Науковий керівник:
доктор філософських наук, професор
Богданов Володимир Семенович,
Черкаський навчальний центр Одеської національної юридичної академії, директор, Міністерство освіти і науки України
Офіційні опоненти:
доктор філософських наук, професор
Скуратівський Віталій Андрійович,
Українська Академія державного управління при Президентові України,
завідувач кафедри соціальної та гуманітарної політики (м.Київ)
кандидат філософських наук, доцент
Бойченко Михайло Іванович,
Київський національний університет ім.Тараса Шевченка,
доцент кафедри філософії
Провідна установа: Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди НАН України
Захист відбудеться 26 вересня 2002 р. о 16 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.456.01 в Інституті вищої освіти Академії педагогічних наук України за адресою: 01014 м.Київ, вул.Бастіонна, 9, зал засідань
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту вищої освіти АПН України за адресою: 01014 м.Київ, вул.Бастіонна, 9.
Автореферат розісланий 23 серпня 2002 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Г.О.Козлакова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Сучасна трансформація системи ціннісних орієнтацій, розширення можливостей самореалізації та вибору цілої множини засобів прояву індивідуальності зумовлюють тенденцію до збільшення різноманітних варіантів соціальної взаємодії, внутрішнього світу людини із зовнішньою фізичною та соціальною реальністю, а також до якісно іншої змістовної наповненості її життя.
Серед зазначеного розмаїття цих засобів особливу увагу сьогодні привертає стиль життя людини як посередник між нею та навколишнім світом. Актуалізований внаслідок звільнення людської особи від необхідності повсякчас дбати про своє матеріальне існування й виживання, стиль життя, таким чином, репрезентує її індивідуальне неповторне обличчя, високий рівень особистої свободи, яка спрямовується на реалізацію потреби самотворення людини.
Спроможність самостійно приймати рішення, самовизначатися та самореалізовуватися в надзвичайно строкатому, аморфному й нестійкому соціальному середовищі, бути здатною на відповідальні, часто нестандартні вчинки, мати своє власне обличчя, тобто стиль, що виступає інтегральним показником самобутності особистості й ознакою її індивідуальної цілісності та є запорукою людського самоздійснення в найскладніших соціальних обставинах - ось ті вимоги, які висуває сьогодення перед людиною в умовах демократизації та реформування сучасного українського суспільства.
Необхідність більш інтенсивного залучення особистісного фактора до процесів соціальної трансформації спонукає до виявлення власне соціальних параметрів стильової самореалізації людини, а отже і до дослідження сутнісних ознак стилю, його природи, структури, детермінант розвитку.
Зважаючи на багатозначність, полісемантичність поняття “стиль”, його міждисциплінарний статус, виникає потреба уточнення його змісту, аналізу закономірностей його еволюції та форм прояву на соціокультурному тлі.
Стан наукового опрацювання проблеми. Поняття “стиль життя” вводить у науковий обіг М.Вебер, який розглядає його, насамперед, в соціологічному контексті як критерій соціальної стратифікації, чинник, що інтегрує певну соціальну групу й водночас перешкоджає переходу особи із однієї групи в іншу. Його послідовники розробляють різноманітні концепції так званих субкультур, яким відповідають різні стилі життя, і доходять висновку, що відмінності між людьми зумовлюються не належністю до суспільного класу, а віковими характеристиками, певним типом культури тощо.
Подальший розвиток зазначеної проблеми пов’язаний із феноменологічною традицією, зокрема, з іменем визначного австрійського вченого Альфреда Адлера, який витлумачує стиль життя як прояв індивідуальної цілісності особистості, що активно прагне досконалості.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: КАТЕГОРІЯ “СТИЛЬ ЖИТТЯ” ТА ЇЇ СОЦІОКУЛЬТУРНА ЕКСПЛІКАЦІЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок