Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОНЯТТЯ «НОУ-ХАУ» ТА ДОГОВІР ПРО ЙОГО ПЕРЕДАЧУ

ПОНЯТТЯ «НОУ-ХАУ» ТА ДОГОВІР ПРО ЙОГО ПЕРЕДАЧУ

Назва:
ПОНЯТТЯ «НОУ-ХАУ» ТА ДОГОВІР ПРО ЙОГО ПЕРЕДАЧУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,61 KB
Завантажень:
401
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Національна юридична академія України
імені Ярослава Мудрого
БЄГОВА ТАМІЛА ІЖРАСІВНА
УДК 347.122: 007
ПОНЯТТЯ «НОУ-ХАУ»
ТА ДОГОВІР ПРО ЙОГО ПЕРЕДАЧУ
Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків – 2008
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі цивільного права №1 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент БОРИСОВА Валентина Іванівна, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, завідуюча кафедрою цивільного права № 1.
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, доцент КОХАНОВСЬКА Олена Велеонінівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри цивільного права.
кандидат юридичних наук, АТАМАНОВА Юлія Євгенівна, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри господарського права.
Захист відбудеться 24 квітня 2008 року о 14.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, Пушкінська, 77.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, Пушкінська, 70.
Автореферат розіслано 22 березня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.Л. Яроцький
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. В Україні в умовах становлення ринкової економіки суб'єкти підприємницької діяльності ведуть конкурентну боротьбу за прибутковість свого бізнесу, яка певною мірою залежить від уміння розпоряджатися результатами інтелектуальної творчої діяльності людини, до яких уже тривалий час належить «ноу-хау». Але, незважаючи на те, що «ноу-хау» широко використовується, механізм його правової охорони не одержав у вітчизняному законодавстві відповідного закріплення. З погляду на те, що вихідний пункт права в реальному житті суспільства – це правові ситуації, які об'єктивно, за своєю суттю потребують правового рішення, зазначена проблема належить саме до таких.
Між тим після останньої кодифікації цивільного законодавства комплексного наукового дослідження проблем «ноу-хау» в Україні не провадилося, хоча аналіз викладених у науковій літературі теоретичних концепцій, положень і рекомендацій показав, що значне коло питань, пов'язаних з «ноу-хау», потребує подальшого дослідження. Це стосується, зокрема, з'ясування сутності категорії «ноу-хау», її співвідношення з такими поняттями як «інформація», «комерційна таємниця», виявлення правової природи права на «ноу-хау», теоретичної розробки договірних форм його передачі, визначення місця договору про передачу «ноу-хау» в системі договорів цивільного права України.
Отже, вибір теми дисертаційного дослідження зумовлено не тільки важливістю, а й ступенем висвітлення в національній доктрині в умовах кодифікації цивільного законодавства правової природи «ноу-хау» та його оборотоздатності.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана згідно з планом науково-дослідницьких робіт кафедри цивільного права №1 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого в межах державної цільової комплексної програми «Проблеми ефективності правового регулювання цивільних відносин в Україні» (№ 0106и002288). Тему роботи затверджено на засіданні вченої ради Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (протокол № 6 від 23.01.2004 р.).
Мета й завдання дослідження. Метою дисертації є розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо розвитку й підвищення ефективності законодавства у сфері охорони інтересів осіб, які є володільцями права на «ноу-хау», зокрема, опрацювання відповідного договірного механізму передачі «ноу-хау». Згідно з поставленою метою окреслено основні завдання дисертаційної роботи:—
провести дослідження змісту поняття «ноу-хау» в законодавстві України, зарубіжних держав, у міжнародних угодах і доктрині цивільного права; —
виявити юридично значущі (конститутивні) ознаки «ноу-хау», проаналізувати його співвідношення з комерційною таємницею як об’єктом права інтелектуальної власності; —
дати визначення правової категорії «ноу-хау», з’ясувати зміст права на «ноу-хау» і способи його захисту; —
визначити правову природу договору про передачу «ноу-хау» та його місце в системі цивільно-правових договорів; —
установити основні елементи цього договору;—
виробити і сформулювати конкретні пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинного законодавства України щодо порушеної проблеми.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ПОНЯТТЯ «НОУ-ХАУ» ТА ДОГОВІР ПРО ЙОГО ПЕРЕДАЧУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок