Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Застосування варіювання вибірки у задачах ідентифікації

Застосування варіювання вибірки у задачах ідентифікації

Назва:
Застосування варіювання вибірки у задачах ідентифікації
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,75 KB
Завантажень:
36
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ“
КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
Бабенко Єлісей Андрійович
УДК 681.5
Застосування варіювання вибірки
у задачах ідентифікації
05.13.03 — “Системи та процеси керування”
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” на кафедрі інфор-маційної безпеки
Науковий керівник:
Офіційні опоненти:


Провідна установа:
доктор технічних наук,
старший науковий співробітник Архипов Олександр Євгенійович, Національний технічний університет України “КПІ”, професор кафедри інформаційної безпеки
доктор технічних наук, професор
Бідюк Петро Іванович,
Навчально-науковий комплекс “Інсти-тут прикладного системного аналізу” НТУУ “КПІ”, професор кафедри мате-матичних методів системного аналізу
кандидат технічних наук, доцент Дерев’янко Олександр Іванович, Дніпропетровський національний університет, доцент кафедри автомати-зованих систем обробки інформації
Інститут кібернетики ім. В. М. Глушко-ва Національної академії наук України, м. Київ, відділ №125Захист відбудеться “18” квітня 2005 р. о 1500 на засіданні спеціа-лізованої вченої ради Д 26.002.03 в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” за адресою: 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, корп. 35, ауд. .
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національ-ного технічного університету України “КПІ”.
Автореферат розісланий “17” березня  р.
Учений секретар спеціалізованої
ради Д 26.002.03 д. т. н. проф. Новіков О. М.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження. Перевірка якості моделі (верифікація) є одним з трьох основних етапів ідентифікації мо-делі. Вона дає відповідь на питання, наскільки правильно та пов-но розв’язана задача структурної і параметричної ідентифікації моделі. При цьому бажано, поряд з набором відомих часткових показників якості структурної і параметричної ідентифікації, мати єдиний інтегральний скалярний показник, який має бути:
1)
незалежним відносно методів структурно-параметрич-ної ідентифікації, що застосовуються;
2)
обчислюваним за відсутності апріорної інформації про властивості вихідних даних, включаючи імовірнісні характери-стики їхньої шумової складової.
Іншими словами, інтегральний показник має бути зовніш-нім по відношенню до процедури ідентифікації. Тому побудова такої процедури є актуальною задачею, від розв’язку якої зале-жить об’єктивність і успішність ідентифікації досліджуваного об’єкта.
Треба відзначити, що на спосіб обчислення гіпотетично універсального показника якості можуть впливати структура та вид цього показника, тобто задачі формування показника якості ідентифікації та способу його обчислення можуть бути взаємо-пов’язаними. Тому актуальна проблема побудови загальної методології перевірки якості моделі, результатом якої буде створення універсального скалярного показника, що забезпечує об’єктивну узагальнену оцінку прикладних якостей моделі, та процедури обчислення його числового значення, яка не зале-жить від виду об’єкта, моделі, методів структурно-параметри-чної ідентифікації, що використовуються, характеристик даних та рівня апріорної інформації про ці характеристики.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, тема-ми: прикладна частина дисертації відповідає тематиці держбюд-жетної науково-дослідної роботи №0100U000680 “Основи теорії проектування дискових інструментів”, що виконувалась у На-ціональному технічному університеті України “Київський полі-технічний інститут”.
Мета і завдання дослідження: визначення властивостей методів варіювання вибірки та достовірності результатів, що отримуються за допомогою цих методів, з метою вибору найбільш адекватних з них для розв’язання задачі структурної і параметричної ідентифікації, зокрема, ідентифікації процесу рі-зання монолітними твердосплавними кінцевими фрезами з ме-тою оптимізації геометрії інструменту та режимів різання для підвищення стійкості інструменту.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Застосування варіювання вибірки у задачах ідентифікації

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок