Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА РОСІЙСЬКИХ ТА АНГЛІЙСЬКИХ ДІЄСЛІВ МОВЛЕННЯ

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА РОСІЙСЬКИХ ТА АНГЛІЙСЬКИХ ДІЄСЛІВ МОВЛЕННЯ

Назва:
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА РОСІЙСЬКИХ ТА АНГЛІЙСЬКИХ ДІЄСЛІВ МОВЛЕННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,80 KB
Завантажень:
205
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кероп’ян Анжела Романівна
УДК 81’37:81’367.625
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА
РОСІЙСЬКИХ ТА АНГЛІЙСЬКИХ ДІЄСЛІВ МОВЛЕННЯ
Спеціальність 10.02.17 – порівняльно-історичне і
типологічне мовознавство
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Донецьк – 2003


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі російської мови та мовознавства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор,
заслужений діяч науки та техніки України
Отін Євген Степанович,
завідувач кафедри загального мовознавства та історії мови
Донецького національного університету
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Денисова Світлана Павлівна,
професор кафедри історії і теорії журналістики
Київського міжнародного університету
кандидат філологічних наук, доцент
Дроздов Володимир Олександрович,
доцент кафедри теорії і практики перекладу
Донецького національного університету
Провідна установа: Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
Міністерства освіти і науки України, кафедра германського,
загального та порівняльного мовознавства, м. Чернівці
Захист відбудеться “21” жовтня 2003 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К .051.04 із захисту дисертацій Донецького національного університету за адресою 83055, м. Донецьк; вул. Університетська, 24, конференцзал.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету за адресою: 83055, м. Донецьк; вул. Університетська, 24.
Автореферат розісланий 19.09.2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради д. філол. н., проф. М.Г. Сенів


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Сучасна епоха є “епохою семантики” (Ю.Д. Апресян), центральне місце якої серед інших лінгвістичних дисциплін зумовлюється основною функцією мови – бути засобом кодування та декодування певної інформації. Починаючи з 60-х років значення дієслів мовлення докладно розглянуто та проаналізовано в роботах Дж.Л. Остіна (1962), В.П. Бахтіної (1963), Л.М. Васильєва (1971), Т.П. Ломтєва (1972), А. Вежбицької (1972), Дж.Р. Серля (1976), З.В. Нічман (1980), І.М. Кобозєвої (1985), М.Я. Гловинської (1993) та ін. Семантика дієслів мовлення викликає значний інтерес тому, що денотатом є найважливіша складова мовленнєвої діяльності – акт вимовляння. Крім того, значення дієслова містить інформацію про суб’єкт говоріння, його комунікативний намір, про адресата, спосіб здійснення та інші характеристики мовленнєвого акту.
У цьому дослідженні розглядається розвиток теорій мовленнєвих жанрів і мовленнєвих актів та пов’язані з ними питання класифікації дієслів мовлення. Найбільш вдалими, на наш погляд, є класифікації російських дієслів мовлення, що пропонуються в дисертаційному дослідженні З.В. Нічман “Дієслова говоріння (усного мовлення) в сучасній російській мові” (1980) та навчальному словнику-довіднику “Лексико-семантичні групи російських дієслів” (1988). Однак в існуючих роботах відсутні чіткі критерії виділення підгруп лексико-семантичної групи (ЛСГ) дієслів мовлення. Дослідження лексико-семантичної структури дієслів мовлення, питання класифікації їх ЛСГ потребує подальшого розвитку й удосконалення.
Зіставлення значення слів у межах ЛСГ однієї мови та неспоріднених мов дозволяє виявити особливості семантики кожного окремого слова та групи близьких за значенням слів у мовах, що досліджуються. Типологічні дослідження в галузі семантики є актуальним напрямком сучасної лінгвістики. Велика кількість робіт присвячується зіставному аналізу різних аспектів споріднених і неспоріднених мов, але вчені відзначають труднощі, пов’язані з порівняльним аналізом лексики. Одна з них полягає в тому, що лексика складається з великої кількості неорганізованих елементів. Друга проблема стосується неоднаковості граматичних систем різних мов, що впливає на притаманні їм засоби номінації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА РОСІЙСЬКИХ ТА АНГЛІЙСЬКИХ ДІЄСЛІВ МОВЛЕННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок