Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СФЕРІ ПОСЛУГ

ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СФЕРІ ПОСЛУГ

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СФЕРІ ПОСЛУГ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,00 KB
Завантажень:
487
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Лебедик Тетяна Миколаївна
УДК 332.14 (477) (043.3)
ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
В СФЕРІ ПОСЛУГ
Спеціальність 08.10.01 – розміщення продуктивних сил та регіональна
економіка
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Раді по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Куценко Віра Іванівна, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, завідувач відділом розвитку і розміщення галузей соціальної сфери.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
Столяров Василь Феодосійович,
Київський національний інститут технологій і дизайну, завідувач кафедри фінансів;
кандидат економічних наук, доцент
Громоздова Лариса Василівна,
Державний інститут підготовки кадрів Мінпромполітики України (м. Київ).
Провідна установа: Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України, відділ регіональної політики, м. Київ.
Захист відбудеться 22 січня 2007 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.160.01 Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60.
Автореферат розісланий „_18_” грудня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор економічних наук, професор Я. В.Коваль


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Формування цивілізованої ринкової системи господарювання в Україні відбувається на ґрунті складного становлення української державності та демократизації суспільного життя. Вирішальна роль у здійсненні глибинних соціально-економічних перетворень належить людському чиннику, якісні рушії якого формуються підприємництвом у сфері послуг. Значення підприємництва в сфері послуг особливо зростає за умов, коли необхідно забезпечити такі зміни, які б визначали суспільний розвиток у напрямку глобального становлення постіндустріальної інформаційної цивілізації.
Для України підприємництво в сфері послуг є винятково важливим, зокрема, у формуванні класу підприємців, здатних за власною ініціативою започаткувати стійкі структури – малі підприємства, забезпеченні новими робочими місцями, задоволенні потреб споживачів у товарах і послугах, формуванні конкурентного середовища.
Проблеми вдосконалення організаційно–економічного забезпечення розвитку підприємництва в сфері послуг, застосування методів аналізу та прогнозування розвитку загальнодержавних і регіональних підприємств сфери послуг знайшли відображення в наукових працях багатьох провідних зарубіжних та українських учених. Вагомий внесок у розробку загальнометодологічних і окремих аспектів проблеми розвитку підприємництва сфери послуг зробили О.Амоша, В.Афанасьєва, Г.Беккер, А. Блінова, Б.Вейсборг, О.Гальчинський, М.Долішній, С.Дорогунцов, І.Калачова, І.Лукінов, А.Маршал, В.Мінєєва, Дж.Мінцер, В.Петті, Д.Рікардо, А.Сміт, С.Струмилін, Т.Шульц та ін. Методологічні питання використання економіко-статистичних методів в управлінні підприємництвом висвітлено в роботах В.Геєця, А.Головача, С.Герасименка, Б.Данилишина, А.Єріної, М.Кизима, Р.Моторина, О.Осауленка, М.Чумаченка, В.Швеця та ін. Територіальні аспекти розвитку підприємництва відображенні в роботах О.Барановського, Л.Воротіної, Л.Громоздової, В.Куценко, А. Лисецького, В.Маркової, А.Мельника, О.Новікової, В.Новікова, Л.Омеляновича, В Столярова., В.Сизоненко, А. Степаненка, С.Соболь, О.Титаренко, Л.Чернюк, М.Фащевського та ін.
Проте зазначена проблема залишається недостатньо вивченою як в українській, так і в світовій науці. Аналіз наявних досліджень вказує на відсутність у більшості з них комплексного бачення концептуальної моделі підприємництва в цій сфері, пріоритетів її розвитку на коротко- та довготермінову перспективи, без чого неможливе обґрунтування адекватної для умов України стратегії реформування галузі та прийняття відповідних законодавчих актів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СФЕРІ ПОСЛУГ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок