Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> БЮДЖЕТНА СИСТЕМА ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Назва:
БЮДЖЕТНА СИСТЕМА ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
30,59 KB
Завантажень:
225
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ
ЧУГУНОВ ІГОР ЯКОВИЧ
УДК 336.1
БЮДЖЕТНА СИСТЕМА ЯК ІНСТРУМЕНТ
РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті економічного прогнозування НАН України.
Науковий консультант | доктор економічних наук, професор
Гриценко Андрій Андрійович,
Національний банк України,
заступник керівника Апарату Ради НБУ – керівник експертно-аналітичного центру
з питань грошово-кредитної політики. | Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
Василик Остап Дмитрович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту;
доктор економічних наук, професор
Глущенко Віктор Володимирович,
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, завідувач кафедри фінансів і кредиту; | доктор економічних наук, професор
Костіна Ніна Іванівна,
Академія державної податкової служби України, професор кафедри податкової політики та оподаткування. | Провідна установа | Українська академія банківської справи Національного банку України, кафедра фінансів (м. Суми). | Захист відбудеться "30" вересня 2003 р. о 14 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.239.01 Інституту економічного прогнозування НАН України за адресою: 01011,
м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту економічного прогнозування НАН України: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26.
Автореферат розісланий "21" серпня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Левчук Н.І.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Бюджетна система та реалізація ефективної політики у сфері державних фінансів займають достатньо важливе місце у процесі регулювання економічного розвитку держави. Одним з основних інструментів державного ре-гулювання економіки є бюджетна система, яка суттєво впливає на соціаль-но-економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць та дер-жави в цілому. Від якості та своєчасності прийняття рішень з питань фор-мування дохідної частини бюджету, проведення податкової політики, державних видатків та міжбюджетних відносин залежить збалансованість дер-жавних фінансів, рівень ефективності державного регулювання економіч-них процесів.
Актуальність теми. На етапі ринкової трансформації економіки необхідне, з одного боку, переосмислення системи фінансово-бюджетних знань, по-глядів і парадигм, що склалися в країнах з розвинутою ринковою економі-кою стосовно можливості їх застосування в країнах з перехідною економі-кою, з іншого – здійснення поглибленого аналізу тенденцій бюджетного про-цесу в Україні та його впливу на соціально-економічний розвиток держа-ви.
Зазначене дасть змогу поглибити розуміння сутності бюджету як економічної категорії та бюджетної системи як важливого регулятора економіч-них процесів і надасть можливість приймати оптимальні рішення стосовно роз-витку фінансово-бюджетних відносин в Україні.
Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних вчених з питань функціонування бюджетної системи та розробки і проведення політики у сфері дер-жавних фінансів можна назвати праці О.Богачової, Дж.Б’юкенена, А.Вагнера, К.Ерроу, А.Ігудіна, Дж.М.Кейнса, В.Лебедєва, Е.Ліндала, П.Мальцева, І.Озерова, В.Панскова, А.В.Парето, А.Пігу, М.Порша, Д.Рікардо, П.Самуельсона, А.Сміта, М.Сперанського, Дж.Стігліца, В.Танзі, А.Улю-ка-єва, М.Ходоровича.
Проблеми розробки теоретичних основ формування бюджетної системи в умовах трансформації економіки досліджувались у працях вітчизняних вче-них: В.Андрущенка, О.Барановського, Й.Бескида, С.Буковинського, С.Бул-гакової, О.Василика, В.Гейця, В.Глущенка, А.Гриценка, А.Даниленка, А.Єпі-фанова, Б.Кваснюка, О.Кириленка, Н.Костіної, В.Кравченка, І.Лу-кі-но-ва, І.Лук’яненко, І.Луніної, С.Науменкової, В.Опаріна, К.Павлюк, Д.Полозенка, І.Сала, С.Слухая, А.Соколовської, В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 Реферат на тему: БЮДЖЕТНА СИСТЕМА ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок