Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ (регіональні аспекти)

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ (регіональні аспекти)

Назва:
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ (регіональні аспекти)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,25 KB
Завантажень:
459
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Антохова Ірина Михайлівна
УДК 331.5.024.5 (447.85)
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
(регіональні аспекти)
Спеціальність: 08.09.01 – Демографія, економіка праці,
соціальна економіка і політика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Чернівецькому державному університеті ім. Ю.Федьковича
Науковий керівник: доктор економічних наук
Євдокименко Валерій Кирилович
Чернівецький державний університет ім.
Ю.Федьковича, завідувач кафедри
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Мікловда Василь Петрович,
Ужгородський державний університет,
завідувач кафедри
кандидат економічних наук, доцент
Семів Роман Андрійович,
Львівський національний університет ім.
І.Франка, доцент кафедри
Провідна установа: Рада по вивченню продуктивних сил України
НАН України, відділ регіональних проблем
зайнятості та ринку праці
Захист дисертації відбудеться « 25 » лютого 2000 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Автореферат розісланий « 24 » січня 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук Жовтанецький В.І.


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми Сучасний етап реформування та оновлення українського сус-пільст-ва з його непослідовними та нерішучими кроками входження в ринкове середовище характеризується макроекономічною кризою, спадом виробництва, офіційним та прихованим безробіттям, значним погір-шенням рівня життя населення держави та її окремих регіонів. Кризова соціально-економічна ситуація в країні кардинально змінює умови відтворення і функціонування людини. Це проявляється в погіршенні медико-демографічних параметрів трудового потенціалу, активізації процесів трудової міграції, безповоротній втраті освітнього та про-фесійно-кваліфікаційного, мотиваційого потенціалів, у широ-кому роз-пов-сюдженні маргіналізація населення. В цих умовах поста-новка та вирішення проблеми підвищення ефективності вико-ристання трудового потенціалу потребує глибоких змін у формах і методах управління та використання ним на державному та регіональному рівнях.
Різні аспекти досліджуваних питань широко відображені в працях вітчизняних учених: Д.Богині, С.Бандури, О.Бугуцького, О.Власюка, М.До-лішнього, С.Злупка, Ю.Краснова, С.Копчака, Е.Лібанової, І.Лукі-нова, С.Вовканича, В.Мікловди, В.Онікієнка, С.Писаренко, С.Пирож-ко-ва, М.Пітюлича, Н.Тітової, М.Рома-нюка, О.Хомри, В.Стешенко, М.Ша-ленко, Л.Шепотько, К.Якуби та інших. Концепція використання трудо-вого потенціалу в Україні в певній мірі окреслена законодав-чими актами, обгрунтована в низці указів Президента, зокрема, "Про основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року".
Однак на рівні регіону соціально-економічні аспекти підви-щення ефективності використання трудового потенціалу потре-бують ком-плек-сного дослідження. Особливо це актуально для Чернівецької об-ла-с-ті, де регіональні особливості використання трудового потенціалу проявляються через призму складної взаємодії соціально-демографіч-них, соціально-економічних, ет-нічних, природних, історичних та інших умов.
В умовах поглиблення соціально-економічної кризи реаль-ним шляхом підвищення ефективності використання трудового потенціалу регіону має стати збалансоване функціонування його господарського комплексу з урахуванням специфіки соціально-демографічного, еко-но-мічного, природно-ресурсного, науково-технічного, виробничого, екологічного потенціалів.
Актуальність і наукова значущість комплексу проблем зумовили вибір теми дисертаційної роботи, визначили предмет і об'єкт, мету і конкретні завдання дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ (регіональні аспекти)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок